Barns och ungas uppväxtvillkor

Av alla våra politiska mål och strävanden är barns och ungas uppväxtvillkor viktigast! Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Barn behöver först och främst närvarande föräldrar. Efter hand som de växer kommer fler människor att bli viktiga och bära ansvar. En lärare som rustar dem för livet. En kurator som fångar upp den som mår dåligt. En ungdomsledare eller fotbollstränare som engagerar och hjälper den unge att hålla sig på rätt sida av lagen. En företagare som vågar satsa på ett oprövat kort. Och så småningom börjar cirkeln om.

Vi Kristdemokrater har fyra prioriterade områden där vi vill sätta in extra åtgärder: Barn och ungas uppväxtvillkor, Skola, Ungdomsarbetslöshet och Ungdomsbrottslighet.
I den här processen behövs både det civila samhället och politiken.

Tillsammans kan vi göra Sverige till världens bästa land att växa upp i!


Så ska barn och unga få det bättre i Sverige

Under Kristdemokraternas riksting i september 2013 antogs ny politik som rör barns- och ungas uppväxtvillkor. Det är ett nytt handlingsprogram med titeln "Sverige – världen bästa land att växa upp i". Den har ett helthetstänk med förslag som förbättrar förskola, skola, hjälper unga att ta sig ur kriminalitet och ökar möjligheter för unga att få jobb. Men också en politik som stärker familjers möjlighet att forma sin egen vardag och ge utrymme för tid med barnen.
"Sverige – världens bästa land att växa upp i"


Göran Hägglund: Därför har vi barn och unga i fokus


YouTube:

Annika Eclund: Så vill vi förbättra skolan!

Annika Eclund är före detta lärare, numera riksdagsledamot som leder Kristdemokraternas skolgrupp

Göran Hägglund: Därför har vi valt barn och unga som fokus