Välkommen till min sida!


Hej, jag heter Ebba Busch Thor och är partiledare för Kristdemokraterna!
 

Jag kommer från Uppsala där jag har varit kommunalråd med ansvar för äldrepolitiken under åren 2010-2014. Jag är gift med Niklas och vi har en son och en dotter. Vi bor i ett hus utanför Uppsala tillsammans med boxertjejen Bella.

För mig är det viktigt att politiken och samhället byggs underifrån. Familjen spelar en avgörande roll. Politikernas uppgift är stödja, inte styra familjen. Det är därför föräldrar och familjer själva ska få bestämma över hur de vill göra med barnomsorgen, föräldraledigheten och tiden med barnen. Vänsterregeringen har motsatt uppfattning. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

Vill du vara med i den kampen? Här kan du bli medlem hos oss i Kristdemokraterna.


Vi satsar på barnfamiljer, pensionärer och centrala välfärdsfunktioner i budgeten

– Vi ser hur barnfamiljer och pensionärer halkat efter ekonomiskt jämfört med andra och därför föreslår vi nu märkbara förbättringar av deras ekonomi. Vi tar krafttag mot tudelningen på arbetsmarknaden genom skattesänkningar för dem som går från bidrag till arbete. Tilliten till polisens förmåga har minskat och såväl vården som äldrevården står inför utmaningar som vi nu tar ansvar för att hantera.

Det säger partiordförande Ebba Busch Thor med anledning av att Kristdemokraterna presenterar sin budgetmotion.
Här kan du läsa hela budgeten. 

Läs om Kristdemokraternas satsningar på barnfamiljers ekonomi, föräldrapenning för närståendestärkt ekonomi för pensionärer, reformer för jobb, mer tid för patienter i vården och mer resurser till polisen.

 

Ebba Busch Thors tal i Almedalen:
Stärkt integration behövs

Vi står de kommande åren inför en gigantisk integrationsutmaning i Sverige. Integration - det handlar naturligtvis om jobb - men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs. Saknas någon då växer utanförskapet och splittringen i samhället riskerar att öka. Sverige ska vara ett land där vi tar vara på alla människors inneboende drivkrafter.

Se hela talet här.


Ebba talar på kommundagarna

Ebba talar i Linköping på 1 maj.
Tal på kommun- och landstingspolitiska dagar, 8 april.


Ökad kamp mot jihadismen

Bara genom att stå upp för och envist försvara människovärdet – i ord såväl som i handling – kan kampen mot terrorn vinnas. Det skriver Ebba Busch Thor i Dagen.


Barn som mår bra lär sig bättre 
– inför mer idrott i skolan


"LO kidnappar den svenska modellen"

I den svenska arbetsmarknadsdebatten vinner den som mest högljutt försvarar den svenska modellen. Men konsekvensen av modellen är att vi i decennier slagit ut enklare låglönejobb från arbetsmarknaden. LO har kidnappat den svenska modellen för sina särintressen. Det skriver Ebba Busch Thor och Désirée Pethrus i Aftonbladet.

Läs mer om Kristdemokraternas förslag om introduktionsanställningar.


Ebba besökte flyktingläger i Jordanien

– Människorna påminner oss om att vi
måste öka ansträngningarna för att hitta 
en fredlig lösning på kriget i Syrien. 
Vi måste stoppa inbördeskriget och det 
folkmord som just nu pågår, säger Ebba Busch Thor.

Se Ebba Busch Thors videohälsning.

Vill öka biståndet till Syriens grannländer.


Sexbrott bör leda till utvisning

– Samhällets reaktion mot sexualbrott måste vara entydig och kraftfull. Straffen för samtliga förövare, såväl svenskar som invandrare, måste skärpas. Personer som söker asyl i Sverige bör vid sexualbrott få avslag på asyl­ansökan och snabb avvisning ur landet, skriver Ebba Busch Thor och Andreas Carlson i Svenska Dagbladet.


"Vi måste upprusta det psykologiska försvaret"

– Det pågår ett informationskrig mot det demokratiska Europa, däribland Sverige. Vi måste stärka vår förmåga att bekämpa propagandakrigföring och desinformation, bland annat genom återinföra en myndighet för psykologiskt försvar med tydlig offentlig profil, sa Ebba Busch Thor i sitt tal på Folk och Försvarskonferensen.


Ebba debatterar kvotering i SVT

Familjer ser olika ut därför måste vi ha en flexibel föräldraförsäkring. När regeringen bestämmer hur föräldraledigheten ska fördelas hamnar barnen i kläm. Det sa Ebba Busch Thor i en debatt mot Annika Strandhäll (S) i Aktuellt.


 

Ebba Busch Thor önskar God jul och gott nytt år!

Ebba om att bli partiledare – och förälder

– Att bli partiledare var och är jättestort. Jag var väldigt rörd när jag insåg att jag axlar den roll som Alf Svensson och Göran Hägglund tidigare haft. Men att bli förälder smällde ännu högre. Det kändes overkligt. Man var hög på livet och väldigt fascinerad över att den här lilla varelsen, lilla människan kunde valsa in och totalt ta över.

Det säger Ebba Busch Thor i en Expressen-intervju om bland annat hur det går att kombinera föräldraskap med partiledarskap.


"Vi måste ha ett fortsatt ambitiöst bistånd"

– Låt oss fortsätta med en generös biståndspolitik, för att hjälpa de som flytt till sina grannländer eller är flyktingar i sitt eget land. Regeringen behöver presentera en långsiktigt hållbar plan för hur flyktingmottagandet ska finansieras utan att e­skalera de problem som redan i dag finns i biståndsmottagarländerna. Det skriver Ebba Busch Thor och Sofia Damm i Dagen.


De islamistiska terroristerna

trampar på människovärdet

– Det är med stor sorg och bedrövelse vi tar del av rapporteringen om dåden i Paris. Samma dag drabbades Bagdad av ett dåd, dagen innan Beirut. Våra tankar går till de drabbade, till dem som förlorat älskade familjemedlemmar, släkt, vänner, kollegor. Offrens enda brott var att på grund av tillfälligheternas spel befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, säger Ebba Busch Thor med anledning av de senaste attackerna.

 


Så kan vi få säkrare och snabbare asylbedömningar

– Vi behöver ett flyktingmottagande som både är hållbart och medmänskligt. Vår självklara utgångspunkt är att värna asylrätten. Nu kommer det fler hjälpsökande än vi har förmåga att hantera. Därför lägger vi förslag som både ska minska på trycket mot asylmottagningen och öka mottagningskapaciteten.


Jobb och gemenskap fokus i nya budgeten

– Vi ser hur unga tappar hoppet om att få ett jobb. Hur nyanlända välkomnas hit men inte in i någon arbetsgemenskap. Vi ser hur parallellsamhällen växer fram. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga. Med vårt budgetförslag vill vi ge tillbaka tron på framtiden. Främja gemenskap. Våra budgetsatsningar kommer att sänka trösklarna till arbete och möjliggöra att fler går från utanförskap till arbete. Det sa Ebba Busch Thor när hon och partiets ekonomisk politiska talesperson Jakob Forssmed presenterade Kristdemokraternas budgetmotion. Läs mer om budgeten här.


Därför bör samkönade par få prövas för adoption

En individuell prövning i varje enskilt fall med barnets bästa som mål, allas människors lika värde, likhet inför lagen och respekt för människors och familjers olikhet – detta har jag för ögonen när jag närmar mig frågan om villkoren för adoption. 


”Familjen är samhällets

viktigaste grund

Efter att själv ha blivit förälder har min övertygelse stärkts. Sverige behöver starkare familjer, inte starkare styrning av familjerna, skriver Ebba Busch Thor i Expressen på mors dag.