Ge en gåva

Kanske vill du bidra till Kristdemokraternas framgång i valet 2018. Sverige behöver ett starkt kristdemokratiskt parti och Sverige behöver en stabil regering. I en sådan regering är Kristdemokraterna en viktig pusselbit. Därför behöver vi stärka vårt inflytande. Vår värdegrund är viktig för att bygga ett gott samhälle. Din gåva gör skillnad!

SMS

Skicka ett sms till nr 72672 med nedanstående meddelande:

50 kr: 
kd 50 namn personnr epost

100 kr:
kd 100 namn personnr epost 

150 kr:
kd 150 namn personnr epost 

200 kr:
kd 200 namn personnr epost  

Ex: kd 200 Göran Hägglund ÅÅMMDD-XXXX goran.hagglund@kristdemokraterna.se

Du kan givetvis sms:a flera gånger om du vill bidra med mer. Din operatörs sms-avgift tillkommer. 

Bank- och plusgiro

Du kan även sätta in valfritt belopp på plusgiro 70 58 58 – 9 eller bankgiro 705-8589.
Ange ”Valfond” samt ditt namn och kontaktuppgifter på inbetalningen.

 


 

De politiska partierna får inte ta emot anonyma bidrag. Vi redovisar därför alla bidrag över ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 200 kr (2014) till Kammarkollegiet (Lag 2014:105). I enlighet med personuppgiftslagen vill vi informera om att vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL).
Om du har frågor om Lag 2014:105 eller PuL kontkata helpdesk@kristdemokraterna.se