Kontakt

Kristdemokraterna 

Besöksadress: Munkbron 1, 111 28 Stockholm
Postadress: Box 2373, 103 18 Stockholm
Telefon: 08-723 25 00
Har du politiska frågor så rekommenderar vi i första hand epost eller formulären nedan, i andra hand telefon. Telefonöppettider för besvarande av politiska frågor är vardagar 9-11.

Du kan kontakta Kristdemokraterna elektroniskt via något av följande val. Vi har delat upp kontaktinformationen i specifika val för att ditt meddelande snabbt skall komma till rätt person. Det gör att du får snabbare svar. Här intill finner du våra anställda, förtroendevalda och kanslier om du vill kontakta någon direkt. 


Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna

Jag har en fråga om kristdemokraternas politik

Jag vill kontakta Kristdemokraterna där jag bor

Jag vill kontakta Webbmaster/Helpdesk med ett dataärende

PUL - Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL). För mer information sänd ett e-post till helpdesk@kristdemokraterna.se eller ring 08-723 25 55.