Penilla Gunther

Kontaktuppgifter

070-873 63 44

Jag är intresserad av det mesta och det märks i mitt politiska arbete. Som riksdagsledamot med uppdrag i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet har jag ansvar för integration, jämställdhet, turism och idéburna företag. Jag driver också frågor som rör organdonation och jämlik vård, och så är jag ordförande i Kristdemokraternas fackligt-sociala råd. Jag kommer från Trollhättan och representerar Västra Götaland Norra i riksdagen sedan 2010.

Läs mer om mig på min egen webbplats penilla.nu >>

Mer information finns också på min personsida på riksdagens webbplats >>

Nyheter med koppling till mig