Penilla Gunther

Kontaktuppgifter

070-873 63 44

Jag är intresserad av det mesta och det märks i mitt politiska arbete. Som riksdagsledamot med uppdrag i näringsutskottet har jag ansvar för bland annat energi, handel, export och alla typer av företagande och branscher. Jag är även ersättare i Socialutskottet och driver frågor som rör organdonation och jämlik vård. Life Science som näringsområde är särskilt intressant eftersom det handlar om att göra det bättre för patienten, från både företagens och vårdens sida.
Jag kommer från Trollhättan och representerar Västra Götaland Norra i riksdagen sedan 2010.

Läs mer om mig på min egen webbplats penilla.nu >>

Mer information finns också på min personsida på riksdagens webbplats >>

Nyheter med koppling till mig

  • Vi räddade kärnkraften – och därmed 400 000 jobb

    Målet för kristdemokraterna i energiförhandlingarna har varit att få en långvarig och fossilfri energiförsörjning. Att rädda kärnkraften, som är en utsläppsfri energikälla och som står för 35 procent av Sveriges elproduktion har därför varit ett krav. Det målet har nåtts dels genom att effektskatten för kärnkraft avvecklas de närmaste två åren. Dels genom att det långsiktiga målet för svensk energiproduktion inte sätter ett stoppdatum för kärnkraft.

  • Regeringen måste lämna besked om kärnkraften

    Svensk industri sitter nu som på nålar i väntan på besked från regeringen om kärnkraften ska få finnas kvar i Sverige eller inte. Kärnkraften spelar stor roll för svenska jobb. Isabella Lövin och Gustaf Fridolin måste inför sin kongress delge deras syn på effektskatten och kärnkraftens framtid. Stefan Löfven och den s-ledda regeringen måste lämna besked snarast, skriver Ebba Busch Thor och Penilla Gunther på Aftonbladet Debatt.

    Läs artikeln här