Penilla Gunther

Kontaktuppgifter

070-873 63 44

Jag är intresserad av det mesta och det märks i mitt politiska arbete. Som riksdagsledamot med uppdrag i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet har jag ansvar för integration, jämställdhet, turism och idéburna företag. Jag driver också frågor som rör organdonation och jämlik vård, och så är jag ordförande i Kristdemokraternas fackligt-sociala råd. Jag kommer från Trollhättan och representerar Västra Götaland Norra i riksdagen sedan 2010.

Läs mer om mig på min egen webbplats penilla.nu >>

Mer information finns också på min personsida på riksdagens webbplats >>

Nyheter med koppling till mig

  • Livslång skuldsättning kan drabba vem som helst

    Kreditsamhället är under ständig utveckling. Krediter ökar möjligheterna för hushållen att planera sin ekonomi men riskerar också att bidra till överskuldsättning. Det skriver Caroline Szyber och Penilla Gunther i Dagens samhälle.

  • Vänsterpolitik har inneburit tvärnit för kvinnors företagande

    Efter flera år av mycket positiv utveckling har kvinnors företagande det senaste året gjort en tvärnit. Den nya vänsterregeringen har med drakoniska åtgärder skrämt och kvävt förutsättningarna att starta företag i de traditionellt kvinnodominerade sektorerna. Det skriver Désirée Pethrus och Penilla Gunther på svd.se.