Monica Selin

Kontaktuppgifter

Monica Selin
Sjölanda 48
46196 Sjuntorp
0520-44 46 55
0708-44 46 77

Nyheter med koppling till mig

  • KD: Tänk om i regionfrågan!

    Staten behöver ta ansvar för sjukhusvården. De nya regionerna får utgöra nav för den vård som kräver geografiskt och tidsmässigt hög tillgänglighet samt för förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi anser också att sex regioner är för få och att regionindelningen förutsätter en sammanhållen process där statens organisatoriska indelning i allt väsentligt följer de nya regionerna.

    Det skriver Emma Henriksson Monica Selin och Andreas Carlson i Dagens samhälle.