Anders Andersson

Kontaktuppgifter

Anders Andersson
Svallgatan 5
57081 Järnforsen
0495-504 84
070-249 82 12

Nyheter med koppling till mig

  • Första motionen har klart fokus på barn och ungas uppväxt

    I dag lämnar Kristdemokraterna in sin första riksdagsmotion – "Tid för familjen". Minska barngruppernas storlek, öka antalet föräldradagar, låt föräldrarna själva bestämma fritt över dagarna är några av kraven.

    – Detta är en tydlig signal om var vi vill att det politiska fokus ska ligga. Barn och ungas uppväxt kommer att vara en hjärtefråga för Kristdemokraterna från och med nu och fram till den 14 september 2014, säger vice gruppledare Anders Andersson (KD) som undertecknar denna motion.

  • "Äntligen får papperslösa rätt till vård"

    I dag kommer riksdagen att rösta igenom en lag som ger papperslösa rätt till vård.

    – Rätten till sjukvård är en mänsklig rättighet, oavsett om man har sina papper i ordning eller inte, säger Anders Andersson.