Anders Andersson

Kontaktuppgifter

Anders Andersson
Svallgatan 5
57081 Järnforsen
0495-504 84
070-249 82 12

Jag heter Anders, är född i Värnamo och bor tillsammans med min fru Lena i Järnforsen, ett litet småländskt industrisamhälle i Hultsfreds kommun. Allt sedan skolan har jag varit intresserad av samhällsfrågor. Jag har haft politiska förtroendeuppdrag sedan valet 1976. Efter valet 2002 blev jag landstingsstyrelsens ordförande när vi fyra allianspartier fick majoritet i landstinget i Kalmar. Hösten 2009 lämnade jag uppdraget som landstingsråd liksom uppdragen inom SKL och blev riksdagsledamot i samband med att Chatrine Pålsson Ahlgren lämade riksdagen. Valet 2010 valdes jag för en ny mandatperiod som riksdagsledamot för Kalmar län. Nu är jag också ledamot i socialutskottet och Nordiska rådets välfärdsutskott.

Jag har haft förmånen att vara med om en spännande resa i livet och mött många människor och arbetsuppgifter som påverkat mig. Min politiska "värnplikt" fick jag när jag som 30-åring blev ordförande i kommunala pensionärsrådet. Det var nyttigt för den som ägnat mycket tid i ungdomspolitiken. Det uppdraget vidgade mina vyer på ett bra sätt och ha sedan präglat mitt politiska arbete som till stora delar har handlat om vårdfrågor, vilket det nu också gör när jag har uppdraget som riksdagsledamot.

Sagt och gjort i Riksdagen

Nyheter med koppling till mig

  • Första motionen har klart fokus på barn och ungas uppväxt

    I dag lämnar Kristdemokraterna in sin första riksdagsmotion – "Tid för familjen". Minska barngruppernas storlek, öka antalet föräldradagar, låt föräldrarna själva bestämma fritt över dagarna är några av kraven.

    – Detta är en tydlig signal om var vi vill att det politiska fokus ska ligga. Barn och ungas uppväxt kommer att vara en hjärtefråga för Kristdemokraterna från och med nu och fram till den 14 september 2014, säger vice gruppledare Anders Andersson (KD) som undertecknar denna motion.

  • "Äntligen får papperslösa rätt till vård"

    I dag kommer riksdagen att rösta igenom en lag som ger papperslösa rätt till vård.

    – Rätten till sjukvård är en mänsklig rättighet, oavsett om man har sina papper i ordning eller inte, säger Anders Andersson.