Emma Henriksson

Kontaktuppgifter

Emma Henriksson
Kristdemokraterna, Box 2373
103 18 Stockholm
08-723 25 00

Nyheter med koppling till mig

 • Satsning på de mest utsatta barnfamiljerna

  – Vi fortsätter att prioritera familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Att höja barndelen i bostadsbidraget är det bästa sättet att nå barn i familjer med små ekonomiska marginaler. Det är mer träffsäker än att som regeringen höja underhållsstödet. Det säger Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson och ordförande i Socialutskottet 

 • Regeringens förslag försämrar för barnen

  – Regeringen kommer med förslag på förslag om föräldraledigheten med en gemensam nämnare – de har glömt bort barnen. Nu kommer också förslag som monterar ner, förkortar och begränsar, föräldraförsäkringen. Man undrar om socialdemokraterna alls förstår föräldrarnas betydelse för barnen.

  Det säger Emma Henriksson, gruppledare och andre vice ordförande för Kristdemokraterna, som med anledning av regeringens politik ställt en fråga till statsminister Stefan Löfven vid dagens frågestund.

 • Ungdomsarbetslöshet

  Vi vill behålla de halverade arbetsgivaravgifterna för alla unga upp till 26 år för att öka möjligheterna för dem att bli anställda. Internationella jämförelser visar ett starkt samband mellan lägre ungdomsarbetslöshet och ett utbyggt lärlingssystem. Vi vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Unga måste mötas av snabba insatser och konkret hjälp. Att starta eget företag ska finnas med som ett möjligt alternativ.