Emma Henriksson

Kontaktuppgifter

Emma Henriksson
Kristdemokraterna, Box 2373
103 18 Stockholm
08-723 25 00

Nyheter med koppling till mig

  • Hög tid att reformera vården på riktigt

    Istället för låtsasdebatt behövs realistiska förslag som möter vårdens verkliga utmaningar. I vårt budgetalternativ avsätter vi 1,1 miljarder kronor för att utveckla arbetet med vårdserviceteam, skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i Expressen.

  • Inför lag om rätt till äldreboende

    Beslutet att flytta till ett särskilt boende,trygghetsboende eller äldreboende ska helt vara den enskildes.Vi vill i lag garantera att denna möjlighet erbjuds alla över 85 år. Det skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i SvD.

  • Ungdomsarbetslöshet

    Vi har föreslagit att ungdomar under 25 år får tjäna sin första halvmiljon kronor skattefritt och att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år återinförs, för att underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Unga måste mötas av snabba insatser och konkret hjälp. Att starta eget företag ska finnas med som ett möjligt alternativ.