Emma Henriksson

Kontaktuppgifter

Emma Henriksson
Kristdemokraterna, Box 2373
103 18 Stockholm
08-723 25 00

Gruppledare i Riksdagen

Nyheter med koppling till mig

 • KD:s ledarlag presenteras

  – Det är en glädje att idag kunna presentera en partistyrelse med bra och kompetenta personer. Det är en enig valberedning som står bakom laget vi anser ska leda partiet vidare framåt.
  Det säger Chatrine Pålsson Ahlgren, valberedningens ordförande.

 • "Regeringen saknar konkreta förslag för en bättre integration "

  – Efter ett halvår har regeringen äntligen vaknat upp och förstått att det handlar om fler jobb och bostäder. De kan börja med att backa från sina jobbfientliga förslag och rösta för de regelförenklingar kring byggande som vi redan lagt till riksdagen. Därutöver har vi presenterat flera förslag för ett bättre mottagande och ökad integration som de gärna får titta närmare på. 
  Det säger Emma Henriksson (KD), gruppledare i riksdagen, mot bakgrund av regeringens utspel kring integration idag. 

 • Ungdomsarbetslöshet

  Vi vill behålla de halverade arbetsgivaravgifterna för alla unga upp till 26 år för att öka möjligheterna för dem att bli anställda. Internationella jämförelser visar ett starkt samband mellan lägre ungdomsarbetslöshet och ett utbyggt lärlingssystem. Vi vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Unga måste mötas av snabba insatser och konkret hjälp. Att starta eget företag ska finnas med som ett möjligt alternativ.