Emma Henriksson

Gruppledare i Riksdagen

Sagt och gjort i Riksdagen

Nyheter med koppling till mig

 • Emma Henriksson: Alla måste garanteras en säker asylprocess

  I dag presenterar Emma Henriksson nya förslag på migrationsområdet.
  – När människor kommer till Sverige för att söka asyl måste de möta en human, rättighetsbaserad och rättssäker asylprocess. Detta gäller för varje person – varje gång. I ”En migrationsprocess med människovärdet i fokus” presenterar jag ett antal förslag som ska göra asylprocessen mer rättssäker för bland andra barn och de som förföljs för sin tro eller sexuella läggning, säger Emma Henriksson.

 • Emma Henriksson: Låt inte förskolan bara vara förvaringsplats

  Alltför länge har barnomsorgspolitiken fokuserat på tillgången till förskola, i stället för själva kvaliteten i verksamheten. Barngruppernas storlek tillhör ett av de största problemen i dag. Förutom att det är dåligt för barnen, tillvaratas inte förskolelärarnas kompetens under de omöjliga förutsättningarna. Vi måste stå upp för behovet av mindre grupper, skriver Emma Henriksson på svt.se.

 • Ungdomsarbetslöshet

  Vi vill behålla de halverade arbetsgivaravgifterna för alla unga upp till 26 år för att öka möjligheterna för dem att bli anställda. Internationella jämförelser visar ett starkt samband mellan lägre ungdomsarbetslöshet och ett utbyggt lärlingssystem. Vi vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Unga måste mötas av snabba insatser och konkret hjälp. Att starta eget företag ska finnas med som ett möjligt alternativ.