Emma Henriksson

Kontaktuppgifter

Emma Henriksson
Kristdemokraterna, Box 2373
103 18 Stockholm
08-723 25 00

Gruppledare i Riksdagen

Nyheter med koppling till mig

 • Emma Henriksson: Barn har rätt till två föräldrar

  – Barnkonventionen är tydlig. Barn ska så långt som möjligt ska ha tillgång till sina föräldrar och få bli uppfostrad av dem. Men här vill regeringen har en lagstiftning som säger att papporna i vissa barns liv överhuvudtaget inte behövs.

  Det säger Emma Henriksson med anledning av regeringens förslag att tillåta assisterad befruktning av ensamstående kvinnor.

 • KD:s ledarlag presenteras

  – Det är en glädje att idag kunna presentera en partistyrelse med bra och kompetenta personer. Det är en enig valberedning som står bakom laget vi anser ska leda partiet vidare framåt.
  Det säger Chatrine Pålsson Ahlgren, valberedningens ordförande.

 • Ungdomsarbetslöshet

  Vi vill behålla de halverade arbetsgivaravgifterna för alla unga upp till 26 år för att öka möjligheterna för dem att bli anställda. Internationella jämförelser visar ett starkt samband mellan lägre ungdomsarbetslöshet och ett utbyggt lärlingssystem. Vi vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Unga måste mötas av snabba insatser och konkret hjälp. Att starta eget företag ska finnas med som ett möjligt alternativ.