Emma Henriksson

Kontaktuppgifter

Emma Henriksson
Kristdemokraterna, Box 2373
103 18 Stockholm
08-723 25 00

Nyheter med koppling till mig

  • Inrätta en nationell socialkrisjour

    I den akuta situationen som har uppstått behövs en annan ansvarsfördelning och nya arbetsformer gällande ensamkommande flyktingbarn. Det skriver Emma Henriksson på SVT Opinion.

  • Sverige behöver en statlig krissocialjour"

    -Flyktingkrisen innebär att mottagandet av asylsökande är under stor pess. Den akuta situationen krävs en annan ansvarsfördelning och nya arbetsformer. Vi lägger i dag en motion i riksdagen där vi föreslår att en nationell socialjoursenhet inrättas med särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn, skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i Aftonbladet. 

  • Ungdomsarbetslöshet

    Vi har föreslagit att ungdomar under 25 år får tjäna sin första halvmiljon kronor skattefritt och att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år återinförs, för att underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Unga måste mötas av snabba insatser och konkret hjälp. Att starta eget företag ska finnas med som ett möjligt alternativ.