Jakob Forssmed

Jag är riksdagsledamot för Stockholms län sedan 2014 och är Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson. Tidigare har jag bland annat varit ordförande i KDU och arbetat som statssekreterare på statsrådsberedningen och Kristdemokraternas samordningskansli.

I politiken vill jag arbeta för fler jobb och ökad vardagsfrihet, en välfärdspolitik som prioriterar de mest utsatta och en starkare samhällsgemenskap genom mer tid för relationer och ett starkare civilt samhälle.

Utöver mitt politiska arbete är jag engagerad som friidrottstränare i Turebergs friidrottsklubb och har ett stort intresse för träning i allmänhet och längfärdsskridskor i synnerhet.

Nyheter med koppling till mig

  • KD: Främja bundna lån och inför bankskatt

    Bankerna ska inte premiera kunder med stora bolån. Statens bolånekrav ska riktas mot bankerna, inte mot hushållen. Och en bankskatt bör införas, kopplad till bankernas egna skulder. Det skriver Jakob Forssmed i DI.

  • KD vill locka fler att binda bolån

    Svenska hushålls förkärlek för rörliga bolån gör dem sårbara och kan hota den finansiella stabiliteten. Kristdemokraterna vill se en utredning om hur fler ska förmås binda sina bolån – men inget tvång.
    – Vi har ingen exakt och färdig modell. Men ska människor förmås binda sina bolån måst det bli lättare att lösa eller flytta bundna bolån. Känslan att man låser sig fast i en bank är inte bra och det måste utredningen också titta på. Det säger Jakob Forssmed i SvD Näringsliv