Andreas Carlson

Kontaktuppgifter

073-511 70 80

Samhället är större än staten. Jag arbetar för ett samhälle med starka och fria familjer, föreningar och företag. I mitt uppdrag som ledamot i arbetsmarknadsutskottet fokuserar jag på ungdomsarbetslösheten. Född 1987 är jag den yngsta riksdagsledamoten för Kristdemokraterna. Jag är distriktsordförande för Kristdemokraterna i Jönköpings län. Utanför politiken engagerar jag mig i Mullsjö Innebandy.

andreas.carlson@kristdemokraterna.se

Sagt och gjort i Riksdagen

Nyheter med koppling till mig

  • Tv-avgift via skatten är rätta lösningen

    Om vi ska vara säkra på att tv-avgiften verkligen förpassas till historien i samband med att den kommande sexårsperioden löper ut, så måste vi redan nu agera så att inte motsvarande situation utspelar sig 2020. Vårt besked till väljarna är tydliga; en röst på Kristdemokraterna är en röst för en modernare finansieringsmodell av public service. 

  • Från ung till vuxen - att skaffa jobb