Andreas Carlson

Kontaktuppgifter

073-511 70 80

Samhället är större än staten. Jag arbetar för ett samhälle med starka och fria familjer, föreningar och företag. Jag är gruppledare i Riksdagen och ledamot i justitieutskottet. Född 1987 är jag den yngsta riksdagsledamoten för Kristdemokraterna. Jag är distriktsordförande för Kristdemokraterna i Jönköpings län. Utanför politiken engagerar jag mig i Mullsjö Innebandy.

andreas.carlson@kristdemokraterna.se

Prenumerera på mitt nyhetsbrev


Nyheter med koppling till mig

  • "Trygghet måste få ta större utrymme i den politiska debatten"

    Trygghetsfrågorna måste få ta större utrymme i den politiska debatten. Oavsett om det handlar om att värna vardagen från brottslighet, att känna tillit till att vården och omsorgen fungerar eller den ekonomiska tryggheten äldre människor har genom sin pension.

  • KD: Tänk om i regionfrågan!

    Staten behöver ta ansvar för sjukhusvården. De nya regionerna får utgöra nav för den vård som kräver geografiskt och tidsmässigt hög tillgänglighet samt för förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi anser också att sex regioner är för få och att regionindelningen förutsätter en sammanhållen process där statens organisatoriska indelning i allt väsentligt följer de nya regionerna.

    Det skriver Emma Henriksson Monica Selin och Andreas Carlson i Dagens samhälle.