Kalle Bäck

Kontaktuppgifter

070-541 69 65

Generalsekreterare för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU. 
Läs mer på www.kdu.se