Lars Adaktusson

Lars Adaktusson är Kristdemokraternas europaparlamentariker sedan valet 2014.

Lars Adaktusson på Facebook
Lars Adaktusson på Twitter

För mig handlar politik om ideologi och människosyn. I mitt politiska engagemang är de kristna värderingarna fundamentet – jag vill lyfta fram betydelsen av frihet i kombination med humanitet och solidaritet.
De värderingarna har i decennier utgjort grunden för den europeiska värdegemenskapen och är tillsammans med den fria rörligheten för människor, kapital, varor och tjänster EU-samarbetet största tillgång.

EU behöver politiska företrädare som ser den djupa betydelsen av försoning mellan länder och som arbetar för en gemenskap byggd på mer än ekonomi och pengar. Detta är speciellt tydligt i relation till vår omvärld; oavsett om det gäller kriget i Syrien, diktaturen i Iran eller förföljelsen av kristna minoriteter har EU möjlighet att göra skillnad. 

Jag vill arbeta för ett EU som talar med en röst i utrikespolitiken och som alltid prioriterar mänskliga rättigheter högst. Samtidigt vill jag verka för en reformering av det europeiska samarbetet. Principen att politiska beslut ska fattas på lägsta och mest ändamålsenliga nivå måste alltid vara central.

För att möta framtiden är det angeläget att EU intensifierar arbetet för tillväxtreformer, högre utbildningsnivå och en forskning i världsklass. Samtidigt måste kvarvarande handelshinder undanröjas och ökad frihandel bli verklighet med såväl USA som den fattiga delen av världen. 

Jag vill verka för ett Europa som söker gemensamma lösningar på gemensamma problem – ett EU där samverkan och samarbete går hand i hand med respekt för olikheten.

Mer information finns på www.adaktusson.eu

Kontakta mig

E-post: lars.adaktusson@kristdemokraterna.se

Presskontakt:
Dag Elfström
E-post: dag.elfstrom@ep.europa.eu
Mobil: +32495565342

Nyheter med koppling till mig

  • Vi måste ta strid om Sveriges utrikespolitik

    Sveriges anseende står på spel. Tre viktiga sakfrågor illustrerar hur oförmågan att skilja mellan demokrati och diktatur har blivit den rödgröna regeringens utrikespolitiska signum: folkmordet i Mellanöstern, säkerhetsrådskampanjen och erkännandet av en palestinsk stat. Det skriver Lars Adaktusson på DN debatt. 

    Läs artikeln på DN debatt.  

  • Stoppa terrorstödet, Wallström

    En nyligen publicerad granskning från det israeliska forskningsinstitutet Jerusalem Center for Public Affairs visar att Palestinska myndigheten ökar sitt stöd till terrorverksamhet. Detta är inte första gången som det larmas om saken, dock borde genomlysningar som den här få biståndsgivare att dra öronen åt sig. Lars Adaktusson skriver på SvD debatt om att svenska regeringen borde sluta stödja terrorverksamhet. 

    Läs artikeln på SvD debatt.