Göran Hägglund

Göran Hägglund är vår partiledare sedan 2004 och socialminister i regeringen sedan 2006. Göran är gift, har två barn och brinner för barns och ungas uppväxtvillkor.

 

Kontakta mig

Adress: Kristdemokraterna, Göran Hägglund, Box 2373, 103 18 Stockholm
E-post: goran.hagglund@kristdemokraterna.se

Nyheter med koppling till mig

  • Alliansen vill satsa mer på försvaret

    Alliansregeringen vill nu stärka försvarsförmågan på kort och lång sikt. På sikt uppgår de ökade resurserna till 5,5 miljarder årligen. Vi vill se en ökad möjlighet till svensk närvaro i Östersjön och på Gotland. Och vi vill satsa på fler Jasplan och fler ubåtar, skriver Göran Hägglund tillsammans med de andra allianspartiledarna.

  • Intressant medieanalys av Sifo