Göran Hägglund

Göran Hägglund är vår partiledare sedan 2004 och socialminister i regeringen sedan 2006. Göran är gift, har två barn och brinner för barns och ungas uppväxtvillkor.

 

Kontakta mig

Adress: Kristdemokraterna, Göran Hägglund, Box 2373, 103 18 Stockholm
E-post: goran.hagglund@kristdemokraterna.se

Nyheter med koppling till mig

  • Intressant medieanalys av Sifo

  • Flera satsningar på barn och unga i regeringens nya budget

    Mindre barngrupper i förskolan. Fler speciallärare i skolan. Extra stöd till elever som riskerar att missa kunskapsmålen. Satsningarna på barn och unga är flera i vårens budget.
    – De skattesänkningar vi har gjort har lett till att fler människor kommit i arbete vilket i sin tur gett skatteinteäkter vi kan använda, säger Göran Hägglund.