EU-parlamentet tar upp frågan om folkmord i Syrien och Irak

Vid veckans plenarsession i Strasbourg kommer Europaparlamentet att inleda en behandling av frågan om övergreppen mot kristna, jezidiska och andra etnoreligiösa minoriteter i Irak och Syrien kan definieras som folkmord. Kristdemokraternas EU-parlamentariker, Lars Adaktusson, är initivtagare till den resolution som ska behandlas och syftet är att öka omvärldens stöd till de drabbade.
- Beskedet att parlamentet tar upp resolutionen är ett viktigt steg i arbetet för att bistå offren för Islamiska statens fruktansvärda terror, säger Lars Adaktusson. 

Med ett folkmordserkännande följer dels en skyldighet att ingripa humanitärt och militärt, dels en möjlighet att åtala och döma de skyldiga för brott mot mänskligheten. Skulle en majoritet av parlamentets ledamöter ställa sig bakom folkmordsresolutionen innebär det att den systematiska förföljelsen av assyrier/syrianer/kaldeer och jezider blir en storpolitisk angelägenhet. Enskilda regeringar, internationella organisationer och världssamfundet i stort kan följa efter med liknande beslut vilket förhoppningsvis leder till ett formellt ställningstagande i FN:s säkerhetråd.

- För offren och deras familjer är ett folkmordserkännande oerhört viktigt. Det skulle innebära att de får den upprättelse och historiska bekräftelse som de har rätt till, säger Lars Adaktusson.
På senare tid har alltfler politiska företrädare anslutit sig till uppfattningen att det är både väsentligt och motiverat att använda folkmordsbegreppet. I den amerikanska kongressen har 160 ledamöter av representanthuset ställt sig bakom ett resolutionsförslag som definierar det som sker i Irak och Syrien som folkmord. 

Ett femtiotal folkrättsjurister stödjer den amerikanska resolutionen och framhåller att kriterierna i folkmordskonventionen är uppfyllda.
- Mycket händer just nu i den här frågan, säger Lars Adaktusson. I dagsläget är det dock svårt att bedöma om det går att samla en majoritet i parlamentet bakom ett folkmordserkännande. Samtal pågår med de olika partigrupperna och förhoppningsvis kan vi samla tillräckligt stöd. I debatten om folkmordsresolutionen, som äger rum på onsdag eftermiddag, kommer EU-kommissionens Höga representant för utrikesfrågor, Federica Mogherini, att inleda. 

Mogherini ska inför parlamentet göra ett uttalande om Islamiska statens terror mot kristna, jezider och andra etnoreligiösa minoriteter.
- Att redan från början understryka vikten av bred politisk samling och enade politiska ställningstaganden i kampen mot Islamiska staten blir mycket viktigt, säger Lars Adaktusson. 
Situationens allvar med pågående etnisk och religiös rensning av hundratusentals människor ställer krav på oss alla att fatta de beslut som krävs. Debatten äger rum onsdag den 20 januari i Strasbourg. 
Omröstning om folkmordsresolutionen hålls vid Europaparlamentets plenarsession i februari. 

För ytterligare information och frågor:
Charlie Weimers, stabschef+32 498 12 66 18 charlie.weimers@ep.europa.eu