”Det behövs nya lagar mot hedersbrott”

100 000 ungdomar växer upp med hedersförtryck i dagens Sverige. Som lagstiftare ska vi inte ignorera ett växande problemet. Vi förväntar oss att regeringen snarast kommer med förslag som stärker arbetet mot hedersvåld. Storbritanniens lagar kan vara en förebild för oss. Det skriver Désirée Pethrus och Andreas Carlson i SvD.

Läs artikeln i SvD.

På SvD Debatt 21/1 tecknar advokaten Gunilla Von Wachenfeldt ett välavvägt förslag för hur hedersbrott kan ges en särskild brottsrubricering i Brottsbalken, något som vi Kristdemokrater stödjer och som vi förväntar oss att regeringen snarast möjligt ser över.

Det finns röster som menar att det kan vara svårt att bevisa hedersbrott, men så gick även resonemanget när man skulle införa lagen om kvinnofridskränkning. En lagstiftning som nu inte längre ifrågasätts.

Enligt regeringens tidigare samordnare för våld i nära relationer, Carin Götblad, växer 100 000 ungdomar upp med hedersförtryck i dagens Sverige. Vi politiker kan inte negligera dessa uppgifter när det finns flickor och pojkar över hela Sverige som lever under skarpa begränsningar, kring vilka de får älska eller umgås med, hur de får röra sig utanför hemmet samt hur de får klä sig. Det finns uppgifter om särskilda självutnämnda ”kyskhetspoliser” som rör sig i våra förorter med krav på uppträdande från flickor/kvinnor.

Alliansregeringen tog frågan om hedersvåld på allvar och skärpte bland annat lagstiftningen i syfte att bekämpa tvångsgifte och barnäktenskap. Men det räcker inte. Mer behöver göras för att ge utsatta ett stärkt skydd.

Sverige har inte lyckats förhindra att unga, i huvudsak flickor, förs bort utomlands för tvångsgifte. Här har vi mycket att lära oss av Storbritanniens proaktiva arbete mot tvångsäktenskap. De startade 2005 en särskild enhet mot tvångsäktenskap, i samarbete mellan brittiska inrikes-och utrikesdepartementet, kallad ”Forced Marriage Unit ” (FMU).

Svenska Utrikesdepartementet har inte tillräckliga verktyg, för att som britterna, kunna agera på utländsk mark. Här behövs en förändring. Barn som förs bort från Sverige ska veta att de har vårt stöd. Och de som funderar på att föra bort sitt barn för tvångsgifte måste också veta att det väntar hårda straff om de förverkligar sina planer.

Brittiska UD har säkrat avtal med flera länder för att tillsammans med lokal polis i det aktuella landet kunna åka och hämta hem en bortförd person. Detta görs med stöd av ett rättsligt dokument, ”Ward of Court”, som underlättar och ger FMU-enheten rätt att hämta hem den bortförda.

Om man inte kan få till stånd ett sådant avtal med annat land, finns ett annat sätt att återföra flickan/pojken. I Storbritannien kan man nämligen utfärda ett dokument kallat ”Forced Marriage Protection Order” som gör rättsliga åtgärder möjliga mot en förälder som inte inom en viss tid (ofta 48 timmar) återför flickan/pojken, eller kan påvisa var han eller hon finns. Det kan innebära häktning och i förlängningen fängelse i upp till sju år, om barnet inte återförs. Det gör det svårt för en familj att dölja att deras dotter är bortförd och skylla på att hon är på semester. Men framförallt har detta en stark preventiv effekt. Sedan 2008 har nästan 900 sådana dokument utfärdats.

Migrationsministern sade nyligen i en interpellationsdebatt, där vi frågat om ministern kan tänka sig att införa ett sådant system, att han är villig att titta närmare på frågan, vilket vi välkomnar.

Som lagstiftare ska vi inte ignorera det växande problemet med hedersbrott. Och vi måste stå på de utsattas sida. Särskilt då det ofta är barn som är offer för hederskulturen. Vi förväntar oss att regeringen snarast kommer med förslag som stärker arbetet mot hedersvåld. Här är en särskild brottsrubricering i Brottsbalken av hedersbrott en viktig åtgärd. Därutöver behövs flera konkreta förslag av åtgärder för att skydda flickor/pojkar från allvarliga brott mot deras mänskliga fri- och rättigheter.