"Det ska råda nolltolerans mot sexualbrott"

- Det ska råda nolltolerans mot sexualbrott oavsett om övergreppen begås av män från Sverige eller män från något annat land, sa Andreas Carlson i dagens partiledardebatt i riksdagen. 

Andreas Carlsons tal i partiledardebatten i riksdagen den 13 januari 2016

Det talade ordet gäller. 

Herr talman,Händelserna från Nyårsafton är nu på de flestas läppar. En dag att fira framtidstron blev en dag då systematiska och i förväg planerade trakasserier och sexuella övergrepp skedde på flera platser runt om Europa. Vi har fått rapporter inte bara ifrån Köln i Tyskland utan ifrån svenska städer: Kalmar, Helsingborg, Malmö och Karlstad. Våld och kränkningar får aldrig ursäktas eller urskuldras. Många kvinnor bär med sig erfarenheter av övergrepp genom hela livet. Många unga tjejer lever i rädsla över att gå till skolan. Mammor och pappor oroar sig och vill skydda sina döttrar från trakasserier och ofredanden. 

Det ska råda nolltolerans mot sexualbrott oavsett om övergreppen begås av män från Sverige eller män från något annat land. Enligt flera uppgifter har förövarna på nyårsnatten pekats ut som asylsökande män. De har kommit hit och begärt vår hjälp - vår gästfrihet. Deras agerande är en provokation.Vi bygger vår civilisation på en fast värdegrund – personlig frihet, västerländsk humanism och kristen etik. Dessa värden måste inte bara upprätthållas, de måste försvaras.

Herr talman, Utöver nyårshelgens övergrepp kommer nu rapporter om mörkläggning eller nedtystning av tidigare problem. Bland annat i Stockholm berättar poliser att de inte talat öppet om saker som skett på grund av förövarnas härkomst. Detta eftersom de har tagit hänsyn till eventuella politiska konsekvenser.  

Om dessa uppgifter stämmer, hur ska vi i denna kammare kunna fatta faktabaserade beslut om informationen vi bygger våra beslut på är färgad?Alla kort måste upp på bordet. Jag har ställt en interpellation till inrikesministern med anledning av detta och jag ser fram emot hans och regeringens svar på hur förtroendet ska återupprättas.

Herr talman, Vi vill skärpa straffen för alla sexualbrott - och vi anser att de asylsökanden som döms för sexual- och kvinnofridsbrott ska utvisas. Sverige ska och Sverige tar sitt ansvar för att välkomna människor i behov av skydd. Men i vårt land gäller våra lagar och vår värdegrund. Den som vill göra Sverige till sitt hem ska vara förvissad om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Den som inte accepterar detta borde inte heller kunna få göra Sverige till sitt hem.

Herr talman,Kristdemokraten och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, kommenterade händelserna i Köln häromdagen. Hon sa:”Om en flykting inte följer reglerna, så måste det få konsekvenser. Det innebär att de kan förlora sitt uppehållstillstånd, oavsett om de får en villkorlig dom eller fängelse”.

En del kanske tycker att det är hårt att sätta handling bakom orden - att det handlar om att visa sig tuff. I verkligheten är det precis tvärtom. Att vara tydlig med regler och dess konsekvenser handlar om att värna det mjuka i vårt samhälle. Att skapa miljöer där vi som människor får möjlighet att möta varandra. Att kunna träffas i gemenskap - utan rädsla - och utan en inre röst som säger åt oss att vara vaksamma. Det är bara inom ett ramverk av god etik, där vi värnar människans värdighet, som vi kan skapa ett medmänskligt och varmt samhälle.

Herr talman, Nyårsskiftet är av symbolisk betydelse. Det nya året ger ett löfte om att saker kan förändras och att vi får en ny chans att ställa saker till rätta eller bättra oss. Och är de några som är i behov av en andra chans så är det svensk socialdemokrati och statsminister Stefan Löfven.

Statsministern gick till val på att Sverige 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet, ett mål som dömdes ut redan när det sattes. Unga människor lovades jobb och en nystart. Huvudnumret i denna löftespolitik var traineejobben. Stefan Löfven lovade 32 000 i valrörelsen. Men idag har han backat och talar istället om att nå en tredjedel av detta och först 2017. Men medan reformerna som skulle ge jobb försvinner - så inträder, med full kraft, de jobbfientliga skattehöjningarna.

80 procent av regeringens skattehöjningar slår direkt mot jobb och företagande. Så gör socialdemokraterna Sverige svagare. Men det är inte bara inom jobbpolitiken som Stefan Löfven skulle behöva ta ett omtag. Statsministern talar gärna om civilsamhället – i alla fall när deras hjälp behövs för att täcka hålen i regeringens politik. Men det är bara tomma ord. Han säger att han uppskattar civilsamhällets krafter men i verkligheten beskattar han dem – genom slopade gåvoskatteavdrag.

En parallell kan dras till regeringens behandling av familjen – det allra viktigaste vi har. Där våra värderingar byggs och tillit kan växa fram. Familjen motarbetas av regeringen genom kvoterad föräldraförsäkring och avskaffat vårdnadsbidrag.

Regeringen borde även börja om från början i försvarspolitiken. För det den ene ministern säger dementerar den andre dagen efter. I detta tuffa säkerhetspolitiska läge, är uppenbarligen inte utrikesministern och försvarsministern överens om hur Sveriges försvar ska rekryteras. Om de inte är överens om något så grundläggande vad mer kan de inte enas kring? Är det på grund av den interna oenigheten Stefan Löfven duckar för ett svenskt NATO-medlemskap?

Inte är det bättre inom migrationspolitiken där det ena regeringspartiet fördömer sin egen politik. Miljöpartiet leker opposition samtidigt som de sitter på kabinettsposterna. Morgan Johansson tar fram en politik för att antalet asylsökande ska ner under 1000 personer i veckan - medan miljöpartiet talar om att Sverige ska förberedas för att inom bara några år ta emot 200.000-300.000 asylsökande om året. Vilken linje är det som gäller i din regering Stefan Löfven?

Herr talman, det är lätt att se tillbaka på 2015 som ett år då oron tilltog. Ett rekordsvagt förtroende för regeringen, en flyktingkris - som är en kris först och främst för miljontals människor på flykt - och ett allt mer aggressivt Ryssland. *Ett år präglat av besinningslösa terrordåd i Europa och runt om i världen. I dagarna är det ett år sedan attacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo - och den efterföljande gisslantagningen i en judisk mataffär. Men vi minns även dåden i Danmark och alla de som dog i Paris i november.Samtliga dessa terrordåd har haft vår frihetliga civilisation som måltavla.

Ofta sammankopplat med stark antisemitism.Trots grymheterna, eller kanske just på grund av dem, fortsätter rekryteringarna till den islamistiska terrorismen. Runt om i Europa värvar terrorceller för attacker här eller för jihadism i Syrien. *De islamistiska terroristerna vill skapa rädsla. De vill tvinga oss att ändra vårt sätt att leva. De vill skapa osäkerhet och de vill att vårt samhälle ska sluta sig. De vill tvinga oss att rätta oss efter deras pipa. Därför måste vi visa att vi inte viker från de värden som är vår civilisation. Personlig frihet, västerländsk humanism och kristen etik. Vi måste värna yttrandefriheten och visa att vi står upp för människovärdet.

Detta är vår tids viktigaste ställningstagande. Vår värdegrund ligger fast – vi viker oss inte.