Se barnen på alla hjärtans dag!

Många barn halkar efter i skolan. De får inte det stöd de behöver för att klara kunskapsmålen och utvecklas till trygga individer. Allt fler lämnar skolan utan fullständiga betyg.

Vi måste se dessa barn och agera nu. Det kan handla om att få hjälp med läsning, med extra matte eller med att klara språket, om man kommer ny från ett annat land.

Under lång tid har det varit brist på specialpedagoger och speciallärare. Lärare med särskild utbildning i att möta barns olikheter. För barn är olika, lär sig på olika sätt och behöver mötas av rätt kompetens. Det krävs fler speciallärare.

Därför vill vi kristdemokrater införa ett omfattande speciallärarlyft som över fyra år ger 6 000 fler speciallärare. Vi har inte råd att vänta, våra barn växer upp nu. Vi måste se barnen i tid.