Kristdemokraterna föreslår introduktionsanställningar

– Sverige behöver fler jobb och mindre krångel. Idag finns många arbetsmarknadsåtgärder, men de ger för få jobb. Vår nya anställningsform sänker trösklarna och gör det enklare att anställa.
Det säger Ebba Busch Thor i samband med att Kristdemokraterna presenterar en ny anställningsform – introduktionsanställning.

En introduktionsanställning bygger på att 75 procent av arbetstiden är arbete och 25 procent utbildning. Därför kan lönen vara 75 procent av kollektivavtalsnivån eller högre. Främsta målgruppen är nyanlända med låg utbildning och unga med bristande utbildningsbakgrund.

– Vi ser en stark tudelning av arbetsmarknaden där personer med bristande utbildning och språkkunskaper har svårt att få ett arbete. En orsak till det är dagens ingångslöner. Vi behöver därför öppna möjligheten att komma in på arbetsmarknaden med något lägre lön och i stället få utbildning och chansen att lära sig jobbet på jobbet, säger Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson.

Bland nyanlända är arbetslösheten för närvarande mycket hög. För de med förgymnasial utbildning som har varit i Sverige 3-5 år är arbetslösheten 45 procent. Efter 15-19 år i Sverige är arbetslösheten 30 procent.

– Det tar idag alldeles för lång tid att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Vi måste förenkla och snabba på processen. Idag inleder många nyanlända sin jobbkarriär med olika arbetsmarknadsåtgärder, vilket fördröjer tiden in i riktiga arbeten. Vi hoppas detta förslag innebär att man snabbare kommer i arbete och att man lär sig arbetet men också svenska språket på jobbet, säger Désirée Pethrus, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Kristdemokraternas förslag till Introduktionsanställning:

– 75 procent arbete och lön, 25 procent utbildning.
– Alla kan anställas, alla kan anställa. Inga kollektivavtal krävs på arbetsplatsen.
– Inga kontroller eller kontakter med Arbetsförmedlingen eller annan myndighet.
– Inga stöd, subventioner och därför ingen byråkrati.
– Introduktionsanställning kan pågå i max 5 år. Den inkluderas av LAS.
– Introduktionsanställning kan inte förekomma när anställningen kräver eftergymnasial utbildning.
– Introduktionsanställning kan inte förekomma om lägsta lön enligt kollektivavtal är mer än 22 000 kronor.

För mer information:
Ofelia Namazova
Pressekreterare
072-736 63 56