"Sexbrott bör leda till utvisning"

- Samhällets reaktion mot sexualbrott måste vara entydig och kraftfull. Straffen för samtliga förövare, såväl svenskar som invandrare, måste skärpas. Personer som söker asyl i Sverige bör vid sexualbrott få avslag på asyl­ansökan och snabb avvisning ur landet. För personer med uppehållstillstånd bör utvisning också bli en betydligt vanligare rättsverkan, skriver Ebba Busch Thor och Andreas Carlson i Svenska Dagbladet. 

Kvinnors och mäns lika värde är en grundbult i det svenska samhället. Våld och kränkningar får aldrig ursäktas eller urskuldas. Ändå är det många kvinnor som bär med sig erfaren­heter av övergrepp genom hela livet – många unga tjejer som lever i rädsla över att gå till skolan – utan att samhället reagerar. Mammor och pappor lever i oro och vill skydda sina döttrar från trakasserier och ofredanden.
Det ska råda nolltolerans mot sexualbrott, oavsett om övergreppen begås av unga män från Sve­rige eller unga män från något annat land.

Det är en allmänmänsklig uppfattning att sexuella kränkningar mot kvinnor är fel oavsett var de begås eller av vem. Det finns inga ursäkter. Asyl­rätten är viktig och grundläggande för vårt sam­hälle. Den som vill ge människor på flykt en fristad måste också våga ställa krav på den som kommer till vårt land att följa våra lagar. Vi välkomnar människor som är i behov av skydd i Sverige men den som vill göra Sverige till sitt hem ska vara förvissad om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.
Den senaste tiden har vi kunnat läsa om övergreppen i Köln, Kalmar och andra platser på nyårsafton. Dessa händelser har i sin tur fått ny information om tidigare händelser i till exempel Stockholm 2014 och 2015 att komma fram. Exemplen är nu så många att detta bara kan ses som en åter­kommande företeelse.

Detta kan inte få fortsätta. Samhällets reaktion mot sexualbrott måste vara entydig och kraftfull. Straffen för samtliga förövare, såväl svenskar som invandrare, måste skärpas. Personer som söker asyl i Sverige bör vid sexualbrott få avslag på asyl­ansökan och snabb avvisning ur landet. För personer med uppehållstillstånd bör utvisning också bli en betydligt vanligare rättsverkan. Om utvisning inte går att verkställa, exempelvis för att det inte finns något mottagande land, ska utvisningsbeslutet kunna genomföras när verkställighetshindren inte längre finns.

Staten ska inte se hårdare på brott utförda av ­utländska medborgare jämfört med svenska medborgare som begått samma brott men konsekvenserna kan bli olika. Svenskt rättsväsende kan aldrig döma en svensk medborgare till utvisning. Den som döms måste avtjäna sitt straff i Sverige och sedermera förhoppningsvis hitta en väg tillbaka till ett hederligt liv i vårt samhälle. Svenska sexualförbrytare är vårt samhälles ansvar.

Människor som söker skydd i vårt land, som välkomnats hit och får ta del av våra resurser för sitt uppehälle, ska veta att även om kvinnor i Sverige klär sig på annat sätt, rör sig i samhället utan manligt sällskap, går på konserter och kanske dricker alkohol, så är de inte legitima mål för sexuella ­angrepp.

Enligt UNHCR är mer än 70 procent av flyktingarna som kommer till Europa män. Ett tidigt klargörande för de asylsökande män som tar sig till Sverige att påföljden vid sexualbrott är utvisning skyddar kvinnor i Sverige.

Undfallenhet från samhällets sida i fråga om sexual­brott i den nya organiserade form som vi nu sett riskerar att begränsa kvinnors liv i Sverige. Det är en helt oacceptabel utveckling. I förlängningen riskerar det även att undergräva stödet för flyktingpolitiken och leda till ökade motsättningar i samhället.

Sexualbrott är ingen ny företeelse. Män i Sve­rige har angripit och utnyttjat kvinnor i publik­samlingar, på fester och på skolor och arbets­platser. Det som framkommit nu är att män, huvudsakligen från Mellanöstern, Nordafrika och Afghanistan, vid flera tillfällen organiserat sig i grupper för att ­angripa kvinnor sexuellt och på andra sätt. Det är ett nytt sorts hot mot kvinnor som vi måste reagera kraftfullt mot.

Det finns de som vill göra detta till en fråga om etnicitet. Det är inte det. Det är en fråga om kultur och värderingar. Vi har kämpat hårt de senaste ­hundra åren för att bygga ett jämställt samhälle. Vi är inte framme än men kan inte se på när utvecklingen går bakåt. Vårt fria och öppna samhälle bygger på personlig frihet, västerländsk humanism och kristen etik. Dessa värderingar måste inte bara upprätt­hållas, de måste försvaras. Om det lyckas kan vårt samhälle också vara öppet för människor som flyr krig och elände och som vill skapa sig en framtid och försörjning i vårt land enligt våra lagar och värderingar.