Sverige ska vara tryggt för alla

Idag är det den internationella kvinnodagen. En dag då vi särskilt uppmärksammar de framsteg som kampen för kvinnors rättigheter gjort och det stora arbete som återstår. I år behöver vi rikta särskild uppmärksamhet åt det faktum att vad gäller kvinnors trygghet mister vi just nu några av de framsteg som skett. Det skriver Ebba Busch Thor på Aftonbladet debatt. 

Läs artikeln på Aftonbladet debatt.  

Nästa generations unga kvinnor och män borde se ett mer jämställt samhälle, ett samhälle där deras människovärde är det viktiga inte deras kön. Istället betalar nu ännu en generation av unga kvinnor priset för en handfallen politik som gärna använder etiketten ”feministiskt regering” men som inte står upp för kvinnors rättigheter när det behövs.

I Sverige handlar diskussionen ofta om lika lön för lika arbete och om lika möjligheter i arbetslivet. Där återstår ännu mycket att önska men utvecklingen går åt rätt håll till skillnad från situationen för kvinnors trygghet som går åt fel håll.

Kvinnors grundläggande rättighet och möjlighet att röra sig fritt i offentliga miljöer vid alla tider på dygnet har tagits för givna. Enligt lagen och våra grundvärderingar ska det vara så. Alla vet att det inte är så. Trots att vi tycker att en ung kvinna ska kunna gå på konsert, ha en utekväll med kompisar eller ta en joggingtur i skogen på kvällen utan att bli antastad eller utsatt för sexualbrott så vet vi att dessa sammanhang ökar hennes risker. Det är värre nu än det var för några år sedan.

Tyvärr är inte Sverige längre tryggt för alla. Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) senaste trygghetsundersökning uppger 31 procent av kvinnorna att de känner sig otrygga och på grund av det tvekar att gå ut, siffran för männen är 9 procent. Antalet anmälda våldtäkter har ökat med 13 procent och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande har ökat med 20 procent. Undersökningen visar också att 59 procent av sexualbrotten skedde på allmän plats och att förövaren var okänd i 69 procent av de sexualbrott som anmälts. Tidigare var hemmet den farligaste platsen.

Siffrorna vittnar om en farlig utveckling, inte minst för kvinnor vars trygghet sätts på spel. Samhällets reaktion mot sexualbrott måste vara tydlig. Vad som är rätt eller fel måste vara solklart och övergrepp av alla slag ska leda till kännbara konsekvenser.

Ska vi vända denna negativa utveckling krävs resurser och ändrade prioriteringar. Ord om att stå upp för kvinnors rättigheter måste följas av handling. Inom polisen måste dessa brott tas på större allvar och andelen uppklarade brott öka markant. För att svensk polis ska klara det behövs bättre arbetsvillkor och fler kollegor. Därför föreslår vi 2600 fler poliser med start redan i år och vi sätter av pengar till höjda löner för poliser i yttre tjänst. Vi satsar också på brottsofferjourerna så att bland annat kvinnor som utsätts för sexualbrott ska kunna få bättre stöd.

Utöver det måste straffen för sexualbrott skärpas, oavsett vem förövaren är. Samhället och rättsväsendet ska döma utifrån de omständigheter som finns. Svenska medborgare ska avtjäna sitt straff i Sverige. Asylsökande som begått sexualbrott bör få avslag på sin ansökan och utvisas. Personer med uppehållstillstånd bör också få ett utvisningsbeslut som påföljd. Personer som sökt sig till Sverige och bett om skydd, får inte missbruka det skyddet för att utsätta andra för fara. Värderingen om kvinnors och mäns lika värde måste vara resolut.  I Sverige är kvinnor fria, rör sig fritt, klär sig som de vill, vistas var de vill och alla tider på dygnet. En kvinna är aldrig någon annans rättighet. Alla hot mot kvinnor måste beivras, oavsett vem som utför handlingen.

Det Sverige vi lever i har byggts av kvinnor som kämpat för frihet och jämställdhet. Vi har i generationer haft tillgång till ett fritt samhälle präglat av personlig frihet och västerländsk humanism. Det ska vi fortsatt kämpa för. Trygghet och tillit är värden som ständigt måste försvaras. Alla kvinnor ska känna sig trygga och veta att samhället är på deras sida. Det kräver också en regering som är beredd att gå före för kvinnors rättigheter i alla lägen.