Vardagsliv- en tidning om familj, jobb och socialt ansvar

Goda värderingar bygger ett gott samhälle. Ett samhälle som håller samman. Det stärker tilliten mellan människor och ingjuter mod i människor och ger utrymme att växa.

Tidningen Vardagsliv handlar om några av de utmaningar vi står inför gemensamt och hur vi tillsammans kan ta oss an dem. Att människor integreras och kommer i arbete, att människor har möjlighet att få en bostad, att familjer själva kan bestämma över sin vardag.

Vi tror att samhället bäst byggs underifrån. Av familjer, företag och det civila samhället, istället för med politisk klåfingrighet. Vi har ett ansvar inte bara för oss själva utan också för varandra. Vi behöver frihet och medmänsklighet i kombination. Sverige behöver värderingar som gör skillnad.

Läs tidningen här.