Med våra förslag blir det möjligt att ge människor skydd

– Att människor som kommer hit hänvisats till att sova på gatan för att vi inte har tillräckligt med sovplatser är inte medmänskligt. Därför måste vi få ordning i flyktingmottagandet.

– Vi behöver verka för att vi tillsammans med FN gör det möjligt för människor i nöd att få det skydd och stöd de behöver.

Ebba Busch Thor intervjuas i Ekots lördagsintervju om flyktingpolitiken och situationen i Syrien.