Vår logotyp

Kristdemokraternas partisymbol, en vitsippa på blå bottenOm vår logotyp, vitsippan

Kristdemokraternas välkända logotyp från 1996 har en vitsippa som symbol. Vitsippan är gjord i ett lätt naivistiskt manér och är lite ojämn i kanterna. Liksom vi alla är, kristdemokrater och andra.

Författaren och apotekaren Matts Bergmark skriver i sin bok ”Vallört och Vitlök” att vitsippan är visserligen ett ogräs, men i så fall ett vackert ogräs. Han fortsätter med att citera Quensel från 1802, som menar att vitsippan kan användas för att avlägsna fräknar. Fräknar är ju som bekant rödbruna, så det kanske inte är så dumt.

Förhoppningsvis går ändå associationerna till vårens obändiga växtkraft för att vitsippan är svår att utrota.

Ladda ner vår logotyp för tryck

VARIANTER

Dessa varianter följer med när du laddar ner vår logotyp, oavsett om du laddar ner fyrfärg (CMYK), dekorfärg (PMS) eller bildskärm (RGB). Du väljer variant beroende på om du använder logotypen mot en vit, ljus eller mörk bakgrund. Är du osäker kontakta riksorganisationen.

Kristdemokraternas logotyp mot mycket ljus eller vit bakgrund.Kristdemokraternas logotyp mot ljus bakgrund eller foto.Kristdemokraternas logotyp mot mörk bakgrund eller foto.


FYRFÄRG, CMYK

Fyrfärg används för färgtryck i tidningar och på vanliga tryckerier. CMYK är en förkortning för färgerna Cyan, Magenta, Gult och Svart. Dessa fyra färger kallas även processfärger och utgör grundfärgerna i modernt färgtryck. Genom att blanda dessa färger i raster kan man återge flertalet av de färger vårt öga kan uppfatta.


 SVART: 100% K 


 BLÅ: 100% C + 70% M


 GRÖN: 56% C + 100% Y


 GUL: 100% Y


LADDA NER:

DEKORFÄRG, Pantone PMS

Pantone PMS är ett färgsystem för dekorfärger där varje färg representeras av ett nummer. Vanligt vid exempelvis enfärgstryck, eller om man trycker dekaler, bildekorer eller på textil där det är svårt att använda fyrfärgsystemets små punkter med tillfredsställande resultat. Den här färgen blandas på tryckeriet eller hos en färgleverantör, ungefär som när du väljer färgkulör hos färghandeln till ditt hus.


 SVART: Process black


 BLÅ: Pms 661


 GRÖN: Pms 376


 GUL: Pms 108


LADDA NER:

WEBB / RGB - BILDSKÄRM

RGB är ett färgsystem som bygger på ljuskombinationer av färgerna rött, grönt och blått. Systemet bygger alltså inte på blandning av fysiska färger utan mängden ljus i de miljoner pixlar som bygger upp en bildskärm, en tv eller displayen på din PDA.


 SVART: #000000. R:0 G:0 B:0


 BLÅ: #073192. R:7 G:49 B:146


 GRÖN: #7cc242. R:124 G:194 B:66


 GUL: #ffec00.  R:255 G:236 B:0


LADDA NER:


Blå övertoning

WEBB / RGB - BILDSKÄRM

Vår blå övertoning i RGB

FYRFÄRG, CMYK

Vår blå övertoning i CMYK

 

AVATAR TILL SOCIALA MEDIER

Ska användas av kristdemokratiska partiavdelningar och partidistrikt i officiella kanaler.