Våra teckensnitt

Kristdemokraternas alfabete

Vid sidan om Kristdemokraternas välkända logotyp från 1996 med en vitsippa på blå botten är våra teckensnitt och färgkombinationer viktiga delar för att förstärka vår profil. I brödtext använder vi oss av det klassiska teckensnittet Adobe Garamond Pro. I rubriker och som komplement använder vi Open Sans och under valrörelsen 2014 använder vi Stainless Comp.

Adobe Garamond Pro

Köp: Adobe Garamond Pro hos MyFonts.com

Det typsnitt som vi huvudsakligen använder i våra trycksaker heter Adobe Garamond. Det hämtar sitt namn från den franske typskäraren Claude Garamond, som dog bortglömd och utfattig 1561. Det är ett typsnitt som har sina rötter i den medeltida bredpenneskriften, med vilken travar av lärda verk blivit skrivna. Och som om inte det vore nog så brukar man kalla Adobe Garamond och besläktade typsnitt för humanistantikva. Vi tycker att det är ett typsnitt som passar i ett mänskligt parti.

Adobe Garamond Pro

Open Sans

Webfonts: www.google.com/webfonts/specimen/Open+Sans
Ladda ner: Open Sans (Apache License 2.0)

Open Sans är Google Web Fonts populäraste teckensnitt i dag. Open Sans ger en luftig och lättläst ordbild i lite större format. Open Sans finns i 10 olika snitt och används för rubriker, menyer och knappar på webben. Vi använder den även till rubriker och som komplement till Adobe Garamond i trycksaker.

Open Sans

Stainless Comp

Webfonts: www.google.com/webfonts/specimen/Exo
Köp: Stainless Comp hos MyFonts.com

Stainless Comp är vårt valteckensnitt 2014. Vi använder det huvudsakligen i rubriker, det kan användas i kombination med Adobe Garamond och Open Sans.

Varje version av teckensnittet kostar ca 275 kronor. I första hand använder vi versionen Stainless Comp Black. Kanske räcker det med denna. Om du vill ha alla versioner som vi använder kostar de ca 1100 kronor. Då ska du köpa 

Fet: Stainless Comp Black
Fet Lutande: Stainless Comp Black Italic
Normal: Stainless Comp
Lutande: Stainless Italic