Almedalen 2013

Se Göran Hägglunds tal i Almedalen

 

http://bambuser.com/v/3704073

Kristdemokraternas EU-seminarium

Söndag 30 juni, Spegelsalen, Hotel Wisby kl 13:00

Mer eller mindre? – Kristdemokraternas EU-seminarium

Hur bygger vi ett EU-samarbete som även fortsättningsvis kan vara en garant för frihet, välstånd och trygghet? Hur undviker vi att centralism och åtgärder mot den ekonomiska krisen inte urholkar legitimiteten för samarbetet hos medborgarna, vilket på sikt kan riskera hela det europeiska samarbetet. Det som just nu händer i Europa ställer många nya frågor på sin spets.

Detta och mycket mer kommer diskuteras på Kristdemokraternas EU seminarium i Almedalen den 30 juni.

Medverkar gör bland andra:

Mats Persson, VD Open Europe, London
Martina Jarminder, Ledarskribent, Skånska Dagbladet
Mats Odell, Riksdagsledamot och ordförande för Kristdemokraternas europapolitiska arbetsgrupp
Sara Skyttedal, KDU

Moderator: Henrik Ehrenberg

Hållbart arbetsliv - hur ska det se ut?

Arrangör: Kristdemokraternas Fackligt-Sociala Råd
Måndag 1 juli 11:30 - 13:30, Mellangatan 1

i kommer jobba längre. Större pensionsavgångar ger brist på arbetskraft trots många som behöver jobb. Arbetsmiljöfrågor halkar efter för nya yrken. Chefen har stor betydelse för hur till ex sjukdom, jämställdhet och ålder hanteras. Och blir det någon pension att tala om?

Utökad beskrivning av evenemanget

Ett längre arbetsliv, arbetsmiljöfrågor som hamnat i skymundan och lägre förväntade pensionsersättningar. Hur möter vi framtida utmaningar och hur kan vi skapa ett mer hållbart och tryggare arbetsliv? God arbetsmiljökultur är en nykelfaktor till hur sjukdom, jämställdhet och ålder hanteras på arbetsmarknaden. Hur får vi ett hållbart arbetsliv både socialt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt?

Medverkande:

Li Jansson, Nationalekonom, Svenskt Näringsliv
Lars-Anders Häggström, Ordförande, Handelsanställdas förbund
Anki Udd, Ledarskapsexpert, Ledarna
Anders Sellström, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Penilla Gunther, Ordförande/riksdagsledamot, Kristdemokraternas Fackligt-Sociala Råd.

Utmaningar för en hållbar bostadspolitik

Arrangör: Socialdepartementet, Regeringskansliet
Dag: 1 juli 14:00 - 16:00

Varför byggs det så lite i Sverige? Vad kan vi göra åt det? Kan beståndet utnyttjas bättre? Hur förbättrar vi social hållbarhet och motverkar segregation? Hur uppnår vi en miljömässig hållbarhet? Några av Sveriges mest namnkunniga forskare ger sin syn på utmaningar för framtidens bostadspolitik.

Utökad beskrivning av evenemanget

Svensk bostadspolitik står inför många tuffa utmaningar, både regionalt och för landet som helhet. På Socialdepartementets bostadspolitiska seminarium ger några av Sveriges mest namnkunniga forskare sin syn på utmaningarna för bostadspolitiken de kommande åren. Bostadsminister Stefan Attefall medverkar och samtalar med forskarna.

Medverkande: Stefan Attefall, Bostadsminister, Regeringen
Ulf Perbo, Statssekreterare, Socialdepartementet
Bo Söderberg, Professor och analyschef, Boverket
Hans Lind, Professor, Kungliga tekniska högskolan Stockholm
Runar Brännlund, Professor, Umeå universitet.

 

Religion i det offentliga rummet – för mycket eller för lite?

Arrangör: Socialdepartementet, Regeringskansliet/ Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST)
Dag: 2 juli 13:00 - 15:00

Är religion en privatsak eller bör/kan den komma till uttryck även i det offentliga rummet? Och tar religionen i själva verket för lite plats? Gör vi olika bedömningar för olika religioner, symboler och traditioner? Hur skulle samhället se ut utan religion i offentlighet?

Utökad beskrivning av evenemanget

Stefan Attefall, Samfundsminister, Regeringen
Åke Göransson, Generalsekreterare, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST)
Antje Jackélen, Biskop, Svenska kyrkan i Lunds stift
Göran Larsson, Professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet
Paki Holvander, Kommunstrateg för demokrati och mångfald, Södertälje kommun
Anders Johnson, Skriftställare och fd chefredaktör, Dagens Nyheter
Sven-Bernhard Fast, Biskop, Visby Stift
Susanne Wigorts Yngvesson, Teologie doktor, Teologiska högskolan Stockholm.

Alliansens dag under Almedalsveckan

Torsdag 4 juli kl 14-20

Alliansens dag under Almedalsveckan. Medverkar gör ungdomsförbunden 14.00-14.45, partisekreterarna 15.00-15.45 samt ordförandena för Alliansens projektgrupper 16.00-16.45. Dagen avslutas med mingel. Förhandsanmälan till alliansmingel@kristdemokraterna.se

14.00- 14.45 Paneldiskussion ungdomsförbundsordförandena Erik Bengtzboe (M), Linda Nordlund (FP), Hanna Wagenius (C), Sara Skyttedal (KD)

15.00- 15.45 Paneldiskussion partisekreterarna Kent Persson (M), Nina Larsson (FP), Michael Arthursson (C), Acko Ankarberg Johansson (KD)

16.00- 16.45 Paneldiskussion arbetsgruppsordföranden från Maramö Anders Borg (M), Beatrice Ask (M), Maria Arnholm (FP), Lena Ek (C), Maria Larsson (KD), Dagen avslutas klockan 19.00.