Dokument och rapporter

Här finner du fördjupande rapporter om Kristdemokraternas politik. 

Inlägg  skrivs av en eller flera talespersoner eller medlemmar. Inlägget fastställs inte av något betslutande partiorgan men arbetet ska bedrivas på uppdrag av gruppledare eller partisekreterare.
Rapport – initieras av partistyrelse eller partisekreterare. Rapportens ställningstagande fastställs av paristyrelsen.
Handlingsprogram – fastställs av riksting eller partifullmäktige.