Faktablad om vår politik

I våra faktablad hittar du konkreta förslag om vad vi vill göra inom olika områden. Här hittar du också bakgrundsinformation och besked om vad vi genomfört.

Arbete och företagande

Faktablad om växande företag

Faktablad om ungdomsarbetslöshet

Faktablad om landsbygd

Faktablad om livsmedelspolitik

Faktablad om arbetsrätt

Faktablad om företagsregler

Bostad

Faktablad om bostadspolitiken

Ekonomi och skatter

Faktablad om arbetslöshetsförsäkringen

Faktablad om pensioner

Europasamarbetet

Faktablad om EU

Familj

Faktablad om familjepolitiken

Faktablad om minskade barngrupper

Högre utbildning och forskning

Faktablad om högskolan

Internationellt

Faktablad om internationellt bistånd

Faktablad om kristna i Mellanöstern

Jord- och skogsbruk

Faktablad om jordbruk

Faktablad om livsmedelspolitik

Faktablad om fiskerinäring

Faktablad om djurskydd

Jämställdhet

Faktablad om jämställdhet

Kommunikationer och IT

Faktablad om trafiksäkerhet

Faktablad om transporter

Faktablad om infrastruktur

Faktablad om sjöfart

Faktablad om trafiksäkerhet

Faktablad om transporter

Faktablad om IT

Faktablad om digital integritet

Kultur och media

Faktablad om kultur

Faktablad om civilsamhället

Lag och rätt

Faktablad om kriminalvård

Faktablad om kriminalpolitik

Faktablad om rättsväsendet

Faktablad om brottsförebyggande arbete

Faktablad om brottsoffer 

Faktablad om unga brottslingar

Faktablad om rättsskydd för barn

Faktablad om sexköp och människohandel

Faktablad om skuldsanering

Migration och integration

Faktablad om migration

Faktablad om integration

Miljö och energi

Faktablad om klimatpolitik

Faktablad om biologisk mångfald

Faktablad om energipolitik

Faktablad om giftfri miljö

Faktablad om Östersjön

Skola

Faktablad om grundskolan

Faktablad om gymnasieskolan

Säkerhet och försvar

Faktablad om försvarets personalförsörjning

Faktablad om internationella insatser

Trossamfund och religion

Faktablad om kristna i Mellanöstern

Vård och omsorg

Faktablad om likvärdig vård

Faktablad om äldreomsorg

Faktablad om förebyggande hälsovård

Faktablad om tillgänglihet