Faktablad om vår politik

I våra faktablad hittar du konkreta förslag om vad vi vill göra inom olika områden. Här hittar du också bakgrundsinformation och besked om vad vi genomfört.

Arbete och företagande

Faktablad om landsbygd

Faktablad om arbetsrätt

Bostad

Faktablad om bostadspolitik

Ekonomi och skatter

Faktablad om social marknadsekonomi

Europasamarbetet

Faktablad om EU

Familj

Faktablad om familjepolitiken

Faktablad om mindre barngrupper

Faktablad om barnomsorg

Högre utbildning och forskning

Faktablad om högskolan

Internationellt

Faktablad om internationella insatser

Faktablad om global utveckling

Jord- och skogsbruk

Faktablad om jordbruk

Faktablad om fiskerinäring

Faktablad om djurskydd

Kommunikationer och IT

Faktablad om trafiksäkerhet

Faktablad om transporter

Faktablad om IT

Kultur och media

Faktablad om kulturpolitik

Lag och rätt

Faktablad om terroristbekämpning

Faktablad om kriminalvård

Faktablad om kriminalpolitik

Faktablad om rättsskydd för barn

Faktablad om unga brottslingar

Faktablad om brottsoffer

Faktablad om sexköp och människohandel

Migration och integration

Faktablad om migration

Miljö och energi

Faktablad om klimatpolitik

Faktablad om giftfri miljö

Faktablad om biologisk mångfald

Faktablad om energipolitik

Faktablad om Östersjön

Skola

Faktablad om barnomsorg

Faktablad om grundskolan

Faktablad om gymnasieskolan

Säkerhet och försvar

Faktablad om internationella insatser

Trossamfund och religion

Faktablad om kristna i Mellanöstern

Vård och omsorg

Faktablad om hälso- och sjukvård

Faktablad om äldrepolitik