Invandring

Vår politik
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Invandring är i grunden positivt och bidrar i allmänhet till utveckling och välfärd. Kristdemokraterna vill ha en human och rättssäker flyktingpolitik. Anhöriginvandringen ska möjliggöra för återförening av familjer som splittrats av krig och andra omständigheter. Arbetskraftsinvandring bidrar till vår välfärd. Inom regeringssamarbetet har Kristdemokraterna varit pådrivande för att underlätta alla dessa typer av invandring. Kristdemokraterna menar att det mångkulturella samhället kräver en gemensam etisk grund som respekteras av såväl majoritetsbefolkningen som minoriteter.

Aktuellt