Politikområden

Vad anser Kristdemokraterna om skolan, vården och polisen? Här hittar du information om våra åsikter i de flesta politiska frågor.

Under "Korta svar A-Ö" hittar du kortfattade svar på specifika sakfrågor. Fördjupad fakta hittar du i "Faktablad om vår politik" och "Dokument och rapporter".