Principprogram

 

Kristdemokraternas principprogram

Det här är Kristdemokraternas principprogram som utarbetades och remissbehandlades av partiets drygt 300 lokalavdelningar och associerade förbund under år 2000. Principprogrammet antogs slutligen av partiets högsta beslutande organ - Rikstinget, 28 juni - 1 juli 2001. I principprogrammet kan du läsa om våra grundläggande värderingar på olika områden. Vårt principprogram motsvarar det som av några andra partier kan kallas partiprogram.