Principprogram

Ladda ner Kristdemokraternas principprogram

Det här är Kristdemokraternas principprogram som utarbetades och remissbehandlades av partiets drygt 300 lokalavdelningar och associerade förbund under år 2015. Principprogrammet antogs slutligen av partiets högsta beslutande organ - Rikstinget, 8-10 oktober. I principprogrammet kan du läsa om våra grundläggande värderingar på olika områden. Vårt principprogram motsvarar det som av några andra partier kan kallas partiprogram.