Våra företrädare

Våra företrädare i partistyrelsen

Partistyrelsen väljs av partiets högsta beslutande organ - rikstinget - som hålls vartannat år. Partistyrelsen leder partiet mellan rikstingen och ordförande i partistyrelsen är partiledaren Göran Hägglund. Partistyrelsen leder och ansvarar för partiets rikspolitik.

Våra företrädare i regeringen

Kristdemokraterna är en del av Allians för Sverige som bildade regering tillsammans efter riksdagsvalet 2006. Kristdemokraterna bildade återigen regering tillsammans med Allians för Sverige efter det senaste riksdagsvalet 2010.

Kristdemokraterna har tre ministrar i regeringen: Göran Hägglund, Socialminister, Maria Larsson, Barn- och äldreminister, Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister.

Vår företrädare i Europaparlamentet

I Europaparlamentet sitter, från och med den 12 december 2011, 20 svenska parlamentariker. Kristdemokraterna i Sverige har en av dessa parlamentariker, tidigare partiledaren Alf Svensson. Alf Svensson ingår i den kristdemokratiska gruppen EPP, som är Europaparlamentets största grupp.