Kristdemokraterna

Vi kämpar för att människor
själva ska få bestämma över sina liv.
Vi tror att människor vill och kan det.

Vi vill att barn ska växa upp i trygga familjer.
Familjerna ska själva få bestämma
vem som ska ge deras barn barnomsorg.
Därför vill vi ha vårdnadsbidrag i hela landet.

Vi vill inte höja skatten utan sänka den,
även för pensionärerna.

Fler företag ger fler jobb
och bättre välfärd
Bara om vi gör det lättare för företagen
kan arbetslösheten minska.
Därför vill vi göra det enklare
för personer som har företag.

Vi måste se till att unga människor och invandrare får arbete.

Alla barn är olika men är lika mycket värda.
Därför ska skolan ge stöd till dem som behöver.

Alla ska kunna var trygga
När du blir sjuk
ska du kunna välja vem som ska ge dig vård.
Ingen sjuk människa ska behöva vänta
på att få vård.

När du blir gammal
ska du själv få välja hur du vill bo
och vilken vård du vill ha.

Äldre ska själva få välja när de vill gå i pension.
Pensionärer ska få lägre skatt.

Säkrare samhälle
De som begår brott ska få straff
och samhället ska ge stöd
till den som är brottsoffer.

Polisen måste få mer tid till att utreda brott.
Ungdomar som gör ett brott
behöver hjälp tidigt och snabbt.
Men om vi ser till
att barn får en trygg uppväxt
minskar risken att de begår brott.

Tryggheten i samhället blir större
också när människor får bo som de vill.
En person som vill äga sin bostad ska få göra det.
Men det ska också finnas lägenheter att hyra
för den som vill.
Vi vill också ge stöd
till bostadsområden med många problem.

Trygghet i samhället handlar också om
att våga ta emot människor
som kommer till Sverige från andra länder.
Vi vill inte ha främlingsfientlighet i Sverige.

Vi vill:

Vi vill ha ordning på Sveriges ekonomi
och skapa fler arbeten.

Vi vill ge människor och familjer mer frihet
att få leva som de själva vill.
Därför vill vi ha färre regler och sänkta skatter.

Vi vill att vården av äldre människor
ska bli tryggare
och att köerna till sjukvård ska försvinna.