Vi satsar fem miljarder på pensionärernas ekonomi

Publicerat

Vi vill i vår budgetmotion förbättra pensionärernas ekonomi och de äldres möjligheter på arbetsmarknaden. Därtill föreslår vi en rad reformer för att förbättra äldreomsorgen. Ekonomiskt utsatta äldre behöver förbättringar, men blir utan i regeringens budget. Det skriver Ebba Busch Thor (KD) och Jakob Forssmed på DN debatt.  Läs artikel på DN debatt . 


Människor ska inte reduceras till kön

Publicerat

Kvinnor tar mer och mer plats i svenskt näringsliv. Detta är inte på grund av kvotering – utan för att fler kvinnor utbildar sig, klättrar i karriären och tar blir redo för styrelseuppdrag. Det skriver Ebba Busch Thor i Expressen.


”Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar”

Publicerat

Sverige har för avsikt att öka antalet kvotflyktingar successivt upp till 5  000 personer senast 2018. Vi kommer nu att ­inleda ökningen av vidarebosättningskvoten med 1  500 platser 2017. Det skriver Aron Modig tillsammans med representanter för regeringen och Alliansen.


Hög tid för ett brett värderingsamtal i hela samhället

Publicerat

Idag är det 12 år sedan Allianssamarbetet presenterades. När vi nu blickar framåt måste frågorna om vilka värden som ska prägla vårt samhälle ges en mer central plats. Idédebatten får inte försummas. Det skriver Ebba Busch Thor på DN debatt.  Läs artikeln på DN debatt.