Mikael Oscarsson: "Viktig försvarsuppgörelse för Sverige!"

Publicerat

– Det har varit långa, hårda och bitvis ilskna förhandlingar. Men nu har vi kunnat enas om en väg framåt. Det säger Mikael Oscarsson, ledamot i försvarsutskottet.


”Stoppa utredningen av överskottsmålet”

Publicerat

Att regeringen ensidigt vill ändra det finanspolitiska ­ramverket är ansvarlöst. KI:s uppdrag bör dras tillbaka och ersättas av en bred parlamentarisk utredning. Om den finner skäl att ändra överskottsmålet är vi öppna för diskussion, skriver Jakob Forssmed i DN tillsammans med Allianskollegor.


Militära affärer kan göras utanför avtal

Publicerat

Fortfarande råder osäkerhet kring hur regeringen ser på vapenexport till icke-demokratier och länder som kränker mänskliga rättigheter. Vad vill regeringen egentligen gällande vapenexporten till Saudiarabien? Det skriver Sofia Damm i SvD.


Så kan EU få stopp på blodbadet i Kongo

Publicerat

-EU har i dag möjlighet att strypa den brutala konflikten i Kongo genom att bryta kopplingen mellan utvinningen av mineraler och finansieringen av landets väpnade grupper. Men då krävs samarbete över partilinjerna i EU, skriver Lars Adaktusson i Göteborgs-Posten.