Regeringens kvoteringsiver är omodern

Publicerat

- Regeringens kvoteringsiver fråntar familjer friheten att forma sin egen vardag. Familjer vill ha en flexibel och modern föräldraförsäkring. Inte en begränsande och bakåtsträvande försäkring, som dessutom riskerar att en del barn också att få mindre tid med sina föräldrar. Det är en omodern och familjefientlig politik regeringen för. Det säger partiledare Ebba Busch Thor i samband med sitt förstamaj-tal i Linköping på söndagseftermiddagen. 


Margot Wallström osynliggör kristna och judar

Publicerat

Margot Wallström osynliggör kristna och judars band till Tempelberget och Klagomuren i Jerusalem genom att ställa sig bakom den nyligen antagna UNESCO-reolution. Det menar Sofia Damm och frågar i en interpellation varför ministern så ensidigt lyfter fram islams koppling till dessa platser. – Detta skickar ett farligt signalvärde som polariserar situationen i Mellanöstern ytterligare. Läs interpellationen här.


Slopa effektskatten på kärnkraft så att hela Sverige kan leva

Publicerat

Ska kärnkraften finnas kvar måste effektskatten slopas. Det beskedet gav Ebba Busch Thor till Ekot idag.  I vårbudgetmotion föreslår Kristdemokraterna att effektskatten fasas ut under fyra år. – Vi måste titta på förutsättningarna för kärnkraften. Nu ser situationen ut så på marknaden att effektskatten får effekten att kärnkraften helt försvinner. Lyssna på interjvun i Ekot.


Ebba Busch Thor: Tilliten är en av de stora framtidsutmaningarna

Publicerat

En av Sveriges stora tillgångar är tilliten mellan människor. Tillit är en förutsättning för demokrati. För frihet. För att samhället ska hålla samman. Men tilliten är en av de stora framtidsutmaningarna, sa Ebba Busch Thor i sitt tal på Kommun- och landstingspolitiska dagarna i Västerås.  I tillitens ställe kommer ängslan. En rädsla som gör att människor vänder sig inåt. Håller på det egna. Blir mindre solidariska. Men vi kristdemokrater kan vara med och bryta spiralen av rädsla. Vi är modiga nog att presentera kraftfulla reformförslag.