Alliansen vill satsa mer på försvaret

Publicerat

Alliansregeringen vill nu stärka försvarsförmågan på kort och lång sikt. På sikt uppgår de ökade resurserna till 5,5 miljarder årligen. Vi vill se en ökad möjlighet till svensk närvaro i Östersjön och på Gotland. Och vi vill satsa på fler Jasplan och fler ubåtar, skriver Göran Hägglund tillsammans med de andra allianspartiledarna.


Regeringen satsar två miljarder för att korta köer till cancervård

Publicerat

Regeringen satsar 2 miljarder kronor för att förbättra cancersjukvården. – Den här cancersatsningen kommer att bidra till kortare väntetider, större jämlikhet i vårdkvalitet och sannolikt ytterligare ökade chanser att överleva sjukdomen, säger Göra n Hägglund.


Regeringens arbete leder till färre vräkningar

Publicerat

Utvecklingen går åt rätt håll när antalet barn som berörs av vräkningar minskar. I de kommuner som regeringens hemlöshetsamordnare har besökt är minskningen ännu större. Det skriver Maria Larsson och och kristdemokraten och hemlöshetsamordnaren Michael Anefur på Svt debatt.


Skamlig diskriminering av romer

Publicerat

Diskrimineringen av Europas romer får inte fortgå. Den är direkt ovärdig de demokratiska rättsstater, med människovärdet som ledstjärna, som EU: s medlemmar skall utgöra. Det skriver Caroline Szyber och Désirée Pethrus på Europaportalen