Det är nog nu – så stoppar vi näthatet

Publicerat

För många är kränkningar och hat via internet en vardag. Unga kontaktas via nätet av vuxna som har onda avsikter och där följderna kan vara både övergrepp både på nätet och i verkligheten. Idag faller ärekränkningsbrott under enskilt åtal, vilket gör att väldigt få gärningsmän fälls. Därför vill Kristdemokraterna ändra i lagstiftningen och inrätta en ny enhet inom polisen! Det skriver Ebba Busch Thor i Aftonbladet.


KD: Vi ska värna och utveckla assistansen – inte avveckla den

Publicerat

Det är mycket lite som talar för att kostnadsökningen för LSS skulle bero på fusk. Regeringens direktiv till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar och den kraftiga åtstramning regeringen gör i sin budget drar undan benen för assistansen och skapar en mycket stor oro hos alla de som berörs. Det skriver Ebba Busch Thor, Emma Henriksson och David Lega i Aftonbladet.


"Regeringen möter inte de utmaningar Sverige står inför"

Publicerat

Ska Sverige stå starkt behövs reformer som stärker enskilda människor, familjer och vår gemensamma trygghet. Kristdemokraternas politik fokuserar på fler jobb, pensionärernas ekonomi, satsningar på vård och omsorg, ökad valfrihet och förbättrad ekonomi för barnfamiljer och satsningar på polisen.


Budget för ökad tillit: Vi satsar på barnfamiljer, pensionärer och centrala välfärdsfunktioner

Publicerat

– Vi ser hur barnfamiljer och pensionärer halkat efter ekonomiskt jämfört med andra och därför föreslår vi nu märkbara förbättringar av deras ekonomi. Vi tar krafttag mot tudelningen på arbetsmarknaden genom skattesänkningar för dem som går från bidrag till arbete. Tilliten till polisens förmåga har minskat och såväl vården som äldrevården står inför utmaningar som vi nu tar ansvar för att hantera. Det säger partiordförande Ebba Busch Thor med anledning av att Kristdemokraterna presenterar sin budgetmotion.