De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet

Publicerat

– Det är med stor sorg och bedrövelse vi tar del av rapporteringen om dåden i Paris. Samma dag drabbades Bagdad av ett dåd, dagen innan Beirut. Våra tankar går till de drabbade, till dem som förlorat älskade familjemedlemmar, släkt, vänner, kollegor. Offrens enda brott var att på grund av tillfälligheternas spel befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, säger Ebba Busch Thor med anledning av de senaste attackerna.

"Kvotera inte föräldraförsäkringen"

Publicerat

- Så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att även Folkpartiet, som kallar sig liberaler, är med och bidrar till ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen, skriver Ebba Busch Thor i Expressen.   


"Låt inte flyktingkrisen bli en permanent skolkris"

Publicerat

-Den pågående flyktingkrisen ställer vårt samhälle inför stora utmaningar. Det gäller inte minst skolan. Därför vill vi bland annat satsa på fler lärare och speciallärare, införa  snabbspår in i läraryrket för personer med relevant examen och se till att fler ka rriärlärartjänster riktas mer till utsatta områden, skriver Ebba Busch Thor, David Lega och Annika Eclund i Göteborgs-Posten. 


Andreas Carlson: Viktiga insatser för att hantera flyktingkrisen

Publicerat

– Insatserna som vi presenterar idag är ett viktigt steg för att klara den akuta flyktingsituationen. Det har varit avgörande för oss att förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd finns med, vi måste se till att vi klarar flyktingmottagningen även i framtiden. Det säger Andreas Carlson med anledning av flera partier idag presenterar insatser för att klara flyktingkrisen.