Ebba Busch Thors tal i Almedalen: Stärkt integration behövs

Publicerat

Vi står de kommande åren inför en gigantisk integrationsutmaning i Sverige. Integration - det handlar naturligtvis om jobb - men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs. Saknas någon då växer utanförskapet och splittringen i samhället riskerar att öka. Sverige ska vara ett land där vi tar vara på alla människors inneboende drivkrafter. Se hela talet här.   Ebba Busch Thor på SvD Debatt   Läs faktablad om förslagen här.  


En bra dag för Sverige - förstärkt finanspolitiskt ramverk

Publicerat

– Det är en riktigt bra dag för Sverige när alliansen och regeringen har kommit överens om överskottsmål och ett förstärkt finanspolitiskt ramverk. Det är en styrka för Sverige i en turbulent tid att det finns ett brett stöd för ett ramverk som styr mot en långsiktigt hållbar offentlig ekonomi med en fortsatt fallande statsskuld och där principen om överskott ger fortsatta möjligheter att agera aktivt vid ekonomiska kriser framöver. Det säger Jakob Forssmed efter att de fyra allianspartierna idag har ingått en överenskommelse med regeringen kring förändringar av det statsfinansiella ramverket. Vi enas nu över blockgränserna om att behålla överskottsmålet och komplettera det med ett skuldankare, men att förändra det till en tredjedels procent av BNP från 2019.


"Splittra inte barnfamiljer"

Publicerat

– Det är mycket märkligt att regeringen går fram med förslag som inskränker barnfamiljers möjligheter att hålla samman, framför andra förslag som syftar till att hantera migrationssituationen. Vår utgångspunkt är att barnfamiljer ska kunna återförenas. Det är bättre att de människor som kommit till Sverige, fokuserar på att så fort som möjligt etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, istället för att oroa sig för sina anhöriga.  Det sa Aron Modig i den migrationspolitiska debatten i riksdagen.


Dags för lagstiftning om vapenexporten

Publicerat

Under tre år skruvade och bände riksdagens samtliga partier fram ett demokratikriterium för svensk vapenexport. Den parlamentariska krigsmaterielexportutredningen, kallad kex-utredningen, lade i juni förra året fram förslag på lagstiftning som skulle träda i kraft i april 2016. Nu har april passerat – ingen lagstiftning finns på plats. Det skriver Sofia Damm och Désirée Pethrus i Dagen.