”Avskaffa tvångskvoteringen av föräldraförsäkringen”

Publicerat

- En ny opinionsmätning från Novus visar att 76 procent av svenskarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet. Trots detta vill regeringen kvotera föräldraförsäkringen. Det är en statlig klåfingrighet där man fråntar föräldrarna makten att bestämma över sin situation, skriver Roland Utbult på SVT Opinion.   


"Rikta amorteringskravet mot bankerna"

Publicerat

-Även om de svenska hushållens skuldsättning inte ökar på samma sätt som tidigare kvarstår problemet med hög skuldsättning. Det finns således fortsatt ett behov av åtgärder. Ett alternativt förslag som särskilt bör övervägas är att rikta ett amorteringskrav på bankernas hela bolånestock istället för mot enskilda hushåll. Jämfört med Finansinspektionens förslag skulle det ha flera positiva effekter, skriver Jakob Forssmed i Svenska Dagbladet. 


Kristdemokraternas vårmotion: Gemenskap – inte utanförskap

Publicerat

Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed presenterar idag Kristdemokraternas ekonomiska vårmotion ”Gemenskap– inte utanförskap”. Bärande delar i motionen är en förbättrad integrationspolitik, reformer för fler i jobb och en sjukvårdsreform för en bättre och likvärdig vård.


"Stå upp för alla förföljda kristna"

Publicerat

- När vi ser etnisk rensning av kristna runt om i världen, för att de är just kristna, är det viktigt att kunna säga det.Tyvärr försöker partierna till vänster agera för att ta bort alla hänvisningar till förföljelsen av kristna i resolutioner och texter. Det skriver europaparlamentariker Lars Adaktusson i Dagen.