Vi stänger inte dörren till höghastighetsbanor

Publicerat

– Kristdemokraterna stänger inte dörren till höghastighetsbanor. Sverigeförhandlingarna pågår där förslag på finansiering och genomförande slutligt ska presenteras. Det är en av anledningarna till att det är för tidigt att slutligt ta ställning till frågan. Det säger Robert Halef, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraerna.  Robert Halef i Ekot.  


KD: Vi ska värna och utveckla assistansen – inte avveckla den

Publicerat

Det är mycket lite som talar för att kostnadsökningen för LSS skulle bero på fusk. Regeringens direktiv till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar och den kraftiga åtstramning regeringen gör i sin budget drar undan benen för assistansen och skapar en mycket stor oro hos alla de som berörs. Det skriver Ebba Busch Thor, Emma Henriksson och David Lega i Aftonbladet.


"Regeringen möter inte de utmaningar Sverige står inför"

Publicerat

Ska Sverige stå starkt behövs reformer som stärker enskilda människor, familjer och vår gemensamma trygghet. Kristdemokraternas politik fokuserar på fler jobb, pensionärernas ekonomi, satsningar på vård och omsorg, ökad valfrihet och förbättrad ekonomi för barnfamiljer och satsningar på polisen.


Modig om nya förslagen: Vår politik gör familjer och samhället starkare

Publicerat

– Många av de samhällsproblem som Sverige står inför idag har koppling till familjernas villkor. Ekonomisk utsatthet och barnfattigdom, psykisk ohälsa bland barn och unga, fallande skolresultat och ungdomsbrottslighet. Därför känns det bra att Kristdemokraterna nu presenterar en uppdaterad familjepolitik som syftar till att göra familjerna friare och starkare. Det säger Aron Modig som lett familjepolitiska arbetsgruppen.