Hög tid att reformera vården på riktigt

Publicerat

Istället för låtsasdebatt behövs realistiska förslag som möter vårdens verkliga utmaningar. I vårt budgetalternativ avsätter vi 1,1 miljarder kronor för att utveckla arbetet med vårdserviceteam, skriver  Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i Expressen.


Hög tid för ett brett värderingsamtal i hela samhället

Publicerat

Idag är det 12 år sedan Allianssamarbetet presenterades. När vi nu blickar framåt måste frågorna om vilka värden som ska prägla vårt samhälle ges en mer central plats. Idédebatten får inte försummas. Det skriver Ebba Busch Thor på DN debatt.  Läs artikeln på DN debatt.  


Stoppa Nord Stream 2

Publicerat

Ytterligare en gasledning planeras att byggas i Östersjön. Om Nord Stream 2 byggs kommer Europas beroende av rysk gas öka och ge Ryssland en än större kapacitet att utöva påtryckningar mot bland annat Ukraina och Polen. Med tanke på den politiska utvecklingen i Ryssland innebär det en betydande säkerhetspolitisk risk om projektet fullföljs. Det skriver Ebba Busch Thor, Mikael Oscarsson och Penilla Gunther på SvD Debatt.  Läs artiklen på SvD Debatt.  


Ebba Busch Thors tal i Almedalen: Stärkt integration behövs

Publicerat

Vi står de kommande åren inför en gigantisk integrationsutmaning i Sverige. Integration - det handlar naturligtvis om jobb - men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs. Saknas någon då växer utanförskapet och splittringen i samhället riskerar att öka. Sverige ska vara ett land där vi tar vara på alla människors inneboende drivkrafter. Se hela talet här.   Ebba Busch Thor på SvD Debatt   Läs faktablad om förslagen här.