Ebba Busch Thor: Vi applicerar kristdemokrati på fler områden

Publicerat

– Vi har applicerat kristdemokratin på nya områden. I en tid då värden som byggt Sverige, och behövs för att bygga vidare så, starkt utmanas på olika områden då är det viktigt att vi inte begränsar vår egen ideologi och värderingar till några få områden utan applicerar det på fler områden. Men vi kommer inte att lämna vår huvudutgångspunkt att stå upp för frihet och samhällets allra mest utsatta. Det kommer man höra betydligt mer från Kristdemokraterna. Det sa Ebba Busch Thor då hon intervjuades i Agenda på söndagskvällen.


Människor ska inte reduceras till kön

Publicerat

Kvinnor tar mer och mer plats i svenskt näringsliv. Detta är inte på grund av kvotering – utan för att fler kvinnor utbildar sig, klättrar i karriären och tar blir redo för styrelseuppdrag. Det skriver Ebba Busch Thor i Expressen.


”Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar”

Publicerat

Sverige har för avsikt att öka antalet kvotflyktingar successivt upp till 5  000 personer senast 2018. Vi kommer nu att ­inleda ökningen av vidarebosättningskvoten med 1  500 platser 2017. Det skriver Aron Modig tillsammans med representanter för regeringen och Alliansen.


Hög tid för ett brett värderingsamtal i hela samhället

Publicerat

Idag är det 12 år sedan Allianssamarbetet presenterades. När vi nu blickar framåt måste frågorna om vilka värden som ska prägla vårt samhälle ges en mer central plats. Idédebatten får inte försummas. Det skriver Ebba Busch Thor på DN debatt.  Läs artikeln på DN debatt.