Bli medlem

Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag vill värna människors rätt till självbestämmande. Varje människa är unik och måste ha rätt till mer egenmakt.

För mig byggs samhället underifrån och familjens roll är central. Därför måste familjerna få bestämma över hur föräldraledigheten fördelas på samma sätt som äldre ska få bestämma mer över hur de vill ha sin äldreomsorg. Idag hotas egenmakten och självbestämmandet av klåfingriga politiker. Det vill jag och Kristdemokraterna sätta stopp för.

Jag hoppas du vill vara med oss i kampen för mer egenmakt och mer medmänsklighet.  Jag hoppas du gör samma val som jag gjorde en gång och blir medlem i Kristdemokraterna.

 

EBBA BUSCH THOR 
Partiledare (KD)


Bli medlem i Kristdemokraterna

Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL).
Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL).
Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL). För mer information sänd ett e-post till helpdesk@kristdemokraterna.se eller ring 08-723 25 55.